Konaklama vergisini kim öder?

Vergi hizmeti alandan tahsil edilecek. Vergiyi müşteriler ödeyecek. Tahsilatı yapan işletmeler ise vergiyi beyan edecek. Vergi KDV hariç hesaplanacak.

Konaklama vergisi ne demek?

Konaklama Vergisi; konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

Konaklama KDV oranı kaç?

22/6/2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz 2021 ayı içerisinde yapılacak konaklama hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak sürdürülmesi öngörülmüştür.

Konaklama vergisi ne zaman uygulanacak?

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Konaklama vergisi nereye ödenir?

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Konaklama vergisi ertelendi mi?

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye ertelendi. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023’e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

Konaklama vergisi ne kadar 2020?

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.

Konaklama vergisi nasıl beyan edilecek?

Konaklama KDV 1 ne zamana kadar geçerli?

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için indirimli %1 KDV oranı uygulaması 30.09

Konaklama KDV indirimi ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre Hazine’nin desteklediği KDV indirimi, 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün sona erecek.

Konaklama vergisi uzadı mı?

Otel konaklama vergisi ne kadar?

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Oranı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Yüzde 1 Olarak Uygulanacaktır.