Komisyon sözleşmesi ne demek?

Komisyon sözleşmesi, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. Bir başka deyişle, komisyon sözleşmesinin tarafları, komisyoncu ve alım/satıma vekalet veren kişidir.

Komisyoncu hangi malların alım satımında kendisiyle sözleşme yapabilir?

Borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan kambiyo senetleri veya diğer kıymetli evrakı ya da ticari malları satmaya veya satın almaya yetkili kılınan komisyoncu, iş sahibi tarafından aksine talimat verilmemişse, satın alacağı mal yerine kendi mallarını satabilir veya satacağı malı kendisi için satın alabilir.

Komisyonculuk sözleşmesi hangi temsil türü?

2-Komisyon Sözleşmesi. Komisyoncu TTK’da düzenlenen (bağlı olmayan) tacir yardımcılarından sayılmakta olup, dolaylı temsil yetkisine sahiptir.

Kimler simsarlık yapabilir?

Emlak komisyoncuları, özel istihdam büroları, borsa simsarları, finansal danışmanlar (örn: ticaret hukuku anlamında şirket satıcısı ile alıcıları bir araya getiren kişiler) simsarlara örneklerdir.

Aracılık sözleşmesi ne demektir?

Tellaliye sözleşmesi; bir çeşit aracılık sözleşmesidir. Bu sözleşme; taraflar, aracılık yapanlar ve kuruluşlar arasında imzalanır. Taraflar arasında aracılık yapmak üzere iş sahibi ile yapılan sözleşmeye “gayrimenkul tellaliye sözleşmesi” denir.

Komisyon sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Yargıtay Kararı: “Yazılı Sözleşme İle İspatlanamayan Hizmet İçin Komisyon Talep Edilemez” Emlakçının ‘komisyonumu ödemedi’ diyerek icraya verdiği alıcıyı Yargıtay haklı buldu. Yüksek mahkeme, emlakçı komisyonu için sözlü değil yazılı mukavele imzalanması gerektiğine hükmetti.

Eksik sözleşme nedir?

Normal şartlarda, bir borç ilişkisinde taraflardan birisi edim yükümlülüğünü yerine getirmezse diğer tarafın başvurabileceği bazı hukuki işlemler vardır. Bu tür borçluyu ifaya zorlama yollarının hiçbirine başvurmanın mümkün olmadığı, borçlunun borcunu ödemeyebileceği borçlara “eksik borçlar” adı verilmektedir.

Gemi alım satım komisyoncusu nedir?

Gemi komisyonculuğu , küresel denizcilik endüstrisinin bir parçasını oluşturan finansal bir hizmettir . Shipbrokers uzman aracılar / müzakereciler (yani olan broker arasında) armatörler ve kiracılara kullanmak gemileri için taşıma kargo veya gemilerin alıcılar ve satıcılar arasındaki.

Temsilcinin kendi adına fakat müvekkili hesabına işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir?

TBK m. 40 uyarınca yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. Temsilci hukuki işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları bizzat kendisine ait olur.

Kimler Simsardır?

Simsar komisyonculara deniyor. Taraflar arasında sözleşme kurulmasını sağlayan kimseler bu işten belli bir komisyon kazanıyor. Bu işi yapan kimseler simsar oluyor. Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir.

Simsar ücrete ne zaman hak kazanır?

ü ÜCRETtir. Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır. Ancak simsar ile yapılan sözleşmede aksi kararlaştırılmışsa; taraflar arasındaki sözleşme kurulamamış olsa bile simsar ücrete hak kazanabilecektir.