Kısmi Zamanlı Öğrenci Çaliştirma nedir?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Yarı zamanlı öğrenci nedir?

Kısmi Zamanlı Çalışma ile ilgili: Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde geçici işlerde çalıştırılan işçi sayılmayan öğrenciye denir. …

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması nedir?

g) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Üniversitemizde kayıtlı ve katkı payını yatırmış, herhangi bir disiplin suçu almamış ve bu uygulama metni esaslarına göre çalışan öğrenciyi ifade eder.

Kısmi zamanlı öğrenci kaç saat çalışır?

MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. (2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

Kısmi zamanlı çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Part time çalışma maaşı nasıl hesaplanır?

  1. Tam zamanlı çalışan kişinin maaşı aylık standart çalışma süresine bölünüyor. Böylece işletmedeki saatlik çalışma ücreti ortaya çıkıyor.
  2. Saatlik çalışma ücreti çalışanın aylık çalıştığı süre ile çarpılıyor.Böylece part time çalışanın aylık maaşı ortaya çıkıyor.

Ankara Üni SKS başvurusu nedir?

Her eğitim-öğretim yılının başında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci çalışmalarıyla ilgili olarak birimlerle yazışmalara başlar. Bu duyuruya istinaden öğrenci, http://sks.ankara.edu.tr/ web adresinden on-line olarak başvuruda bulunabilir.

Part time öğrenci nedir?

Uzun çalışma saatlerine uyun sağlayamayan elemanlar ya da ailevi sebeplerden evden uzun süre ayrı kalamayanlar, okurken çalışmak isteyen öğrenciler, iki işte birden ek gelir elde etmek isteyenler yarı zamanlı yani part time iş ilanlarını tercih ederler. Yarı zamanlı iş ilanları da sıkça verilir.

Yarı zamanlı maaş ne kadar?

Haftalık 40 saat, aylık 40×4=160 saat (çalışma süresi) 4000/160=25 (saatlik ücret) Bu durumda ayda 80 saat çalışan part time çalışanın aylık maaşı 80×25=2000 TL.

Kısmi zamanlı çalışmak ne demek?

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA NEDİR? İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesidir. İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.

SKS nin açılımı nedir?

Öncelikli amaçları, öğrencilerin eğitim süreçlerini tamamlamak ve hedeflerine ulaşabilmelerinde onlara yardımcı olmaktır. Kültür, sağlık ve spor alanında çeşitli hizmetleri sağlamaktadır. SKS Nedir? SKS ifadesinin açılımı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıdır.