Kısmi süreli çalışma günlük en fazla kaç saate kadar olan çalışmaya denir?

Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3’ü (30 saat) olması esastır. İşçi, haftalık çalışma süresi 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın 6 günü çalıştırılabilir.

Part time çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Part time çalışma maaşı nasıl hesaplanır?

  1. Tam zamanlı çalışan kişinin maaşı aylık standart çalışma süresine bölünüyor. Böylece işletmedeki saatlik çalışma ücreti ortaya çıkıyor.
  2. Saatlik çalışma ücreti çalışanın aylık çalıştığı süre ile çarpılıyor.Böylece part time çalışanın aylık maaşı ortaya çıkıyor.

Full time günde kaç saat çalışır?

Daha net bir tanım yapılması gerekirse tam zamanlı çalışma şeklinde haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenmişken, kısmi süreli (Part time) çalışmada bu süre en fazla 30 saattir.

Iş kanununa göre kural olarak gece azami çalışma süresi kaç saattir?

Fazla çalışmanın yasaklanmadığı işlerdeki azami ça- lışma süresi 11 saat iken, gece çalışma döneminde 7,5 saate, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde ise 7,5 saat veya daha aşağıya çekilmiştir.

Kısmi süreli 4 a ne demek?

Hazır TBMM’de torba yasa görüşülüyorken bu konuya da el atılmalı. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar dilerse ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri için isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirler. Bu nitelikteki isteğe bağlı sigorta primleri 4/a kapsamında sigortalılık statüsü sayılmaktadır.

Full time iş ne demek?

Full time, part time’ın tam tersidir. Tam zamanlı bir çalışma prensibini benimser. Haftalık çalışma süresi 30 saatin üzerinde olur. Full time olarak çalışan bir kişi iş kanununda belirtilen tüm haklara sahiptir.

Part time Asgari ücret 2021 ne kadar?

Eğer 2021 yılı asgari ücret üzerinden gidecek olursak, part time modelinde çalışan bir kişi 1883 TL maaş almaktadır. Bu ücret çalışma süresine göre farklılıklar gösterebilir.

Iş kanununa göre haftalık normal çalışma süresi en fazla kaç saattir?

4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. Madde 4 —Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.