Kısmi hasar kaydı nedir?

Kısmi hasar, sigorta kapsamında yer alan bir gayrimenkul, mal ya da taşıtın sigorta poliçesinde belirtilen koşullar dahilinde onarılabilecek seviyede hasar görmesi durumunu tanımlar.

Hangisi bir menfaatin birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda ve aynı rizikolara karşı Sigortalanmasıdır?

Müşterek sigorta, bir menfaatin aynı zamanda ve aynı riziko lara karşı birden çok sigortacı tarafından sigortalanmasıdır.

Sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlike kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Belirsizlik, zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimali, sigorta edilen şey gibi anlamlarda da kullanılmakla birlikte asıl anlamı, sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir.

Hasar kaydının zararı nedir?

Hasar kaydı bir aracın başından geçmiş olan kazalar neticesinde araçta ortaya çıkan hasarların tamamını ifade eder. Bu hasarlar sigorta şirketleri tarafından yaptırılmakta ve kullanıcıya teslim edilmekte olup, aracın görünümünde herhangi bir sorun olmasa dahi mevcut hasar kayıtlara geçmektedir.

Sigorta da tenzil ne demek?

Tenzil (Sigortanın Dondurulması) Sigortanın, sigorta başlangıç tarihinden itibaren üç tam yıl boyunca kesintisiz prim ödeyerek dolduran sigortalı, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez duruma geldiği takdirde, prim ödemelerini arzu ettiği bir tarike kadar dondurabilir. Bu olaya tenzil denir.

Kıymet kazanma tenzili uygulanır ne demek?

Kıymet kazanma tenzili, tamirat işlemleri esnasında araca takılan yeni parça sigorta eksperinin saptadığı değer artışına göre tazminat miktarından düşülür. Onarımda yenilenen parçalar aracın değerini artırdığı için sigorta şirketleri, eskime durumunu gözeterek tazminatlarda kesintiler yapabilir.

Değerinin tamamı sigorta ettirilen bir malın aynı sürede aynı kişi tarafından aynı risklere karşı tekrar Sigortalanmasına ne ad verilir?

Çifte sigorta konusu Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. En önemli fark ise çifte sigorta hukukumuzda yasal kabul edilmemiştir, suç kabul edilmiştir. İlgili kanun, değerinin tamamı sigortalanan bir menfaatin sonradan aynı kişi tarafından, aynı risklere karşı tekrar sigortalanmasının suç olduğunu belirtmiştir.