Kişisel veriye neler girer?

KVK Kanunu gerekçesine göre: İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir. …

KVKK veri kategorileri nelerdir?

KVKK VERBİS KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

  • Kimlik. Ad soyad,
  • İletişim. Adres no,
  • Lokasyon. Bulunduğu yerin konum bilgileri.
  • Özlük. Bordro bilgileri,
  • Hukuki İşlem, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, (NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ!)
  • Müşteri İşlem, Çağrı merkezi kayıtları,
  • Fiziksel Mekan Güvenliği.
  • İşlem Güvenliği.

Kişisel verileri Koruma Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri işleme nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. …

Verbis amacı nedir?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Verbis lokasyon nedir?

Lokasyon verisi, Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlanan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (“VERBİS“) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVK Kurumu“) tarafından hazırlanan ilgili kılavuzlarda yer verilen veri kategorilerinden birisini oluşturmaktadır.