Kişisel satış aşamaları nelerdir?

Kişisel Satış Sürecinin Aşamaları

 1. Potansiyel Alıcıların Belirlenmesine Yönelik Araştırma.
 2. Kişisel Satış Sürecinin Hazırlık Aşaması
 3. Kişisel Satış Sürecinde Sunuş ve Gösteri Aşaması
 4. Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Satışı Kapatma Aşaması
 5. Kişisel Satış Sürecinde Geleceğe Yatırım Aşaması

Satış öncesi hazırlık nedir?

Satış sürecinin genel olarak; Satışa Hazırlık (ki bahsedilen süreç duygusal hazırlık süreci) Güven oluşturmak, İhtiyacın Belirlenmesi, Satış sunumu yapılması, İtirazlarla Başa Çıkma, Satışı Kapama ve Satış sonrası Takip ve kontrol aşamalarından oluşur.

Satış yönetimi fonksiyonları nelerdir?

Satış Yönetiminin Fonksiyonları Firmaların amaçlarına ulaşabilmesi ve temel yönetim işlevlerini yerine getirebilmesi için satış yönetiminin sahip olması gereken bazı fonksiyonlar vardır. Bunlar: planlama, örgütleme, kadrolaşma, koordinasyon, yöneltme, kontrol, analiz ve yönetimdir.

Satış yönetiminin genel ve özel amaçları nelerdir?

Stratejik satış yönetiminin ana amacı şirketin kaynaklarını maksimum verimlilikte kullanmak, iş çevresi ile uyum sağlamak ve satış performansını geliştirmektir. Dolayısıyla satış yönetiminde alınan kararlarda iş çevresinin faaliyetleri ve durumu da göz önünde bulundurulur.

Satış yönetim süreci aşamaları nelerdir?

Temelde satışın aşamaları şunlardır:

 • 1) Satış öncesi hazırlık.
 • 2) Müşteriyi karşılama.
 • 3) Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını anlamak için sorular sormak.
 • 4) Uygun ürünü sunmak.
 • 5) Ürün hakkında bilgi vermek, ürünün özellik ve faydalarını aktarmak.
 • 6) Satış türlerine göre satış yapmak.
 • 7) İtirazlarla ilgilenmek.

Kişisel satış nedir örnekleri?

Kişisel satış , bir ürün veya hizmetin bir firma yetkilisi (temsilcisi) aracılığı ile yüz yüze, bir kişi veya gruba tanıtımı ve/veya satış amacı ile sunuluşudur. Sağlık hizmetlerinde kişisel satışa verilebilecek örnek, koruyucu sağlık hizmeti kurumlarındaki sağlık personelinin ev ziyaretleridir.

Satış öncesi nedir?

Satış öncesi sunum dediğimiz kavram da aslında müşterinizi kazanmak için yaptığınız tanışma sunumu anlamına geliyor. Ama burada bilincinde olmanız gereken şey şu ki, sunumda kendinizi ya da firmanızı pazarlamaya çalışmıyorsunuz. Bu sunum, uzmanlık alanlarınızı aktarmak için kullanacağınız bir pazarlama aracı.

Satış Yönetimi Süreci nelerdir?

7 Satış Süreci

 • Potansiyel oluşturma.
 • Hazırlık ve soruşturma.
 • İhtiyaç değerlendirmesi (keşif)
 • Sunum.
 • İtirazların yönetimi.
 • kapatma.
 • Takip, tekrarlanan işler ve referanslar.

Satış yönetiminin müşterilerle ilgili amaçları nelerdir?

Eski müşterileri korurken yeni müşteriler keşfetmek. Yüksek düzeyde müşteri hizmeti sağlamak. Pazarlama, satış ve satış sonrası destek süreçleri şeklinde başlıklara ayırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Yeni müşteri kazanmak.

Satışın amacı nedir?

Satış Amacı için söylenecek en öncelikli söz, satışın; işletmelerin yaşaması için, var olmak mücadelesi vermek amacıyla ürettiği, ithal ettiği ürünleri, ihtiyacı olduğuna inandığı tüketicilere ulaştırması diyebiliriz. Amaç kısaca para kazanmaktır.

Satış yönetimi noktasında iletişimin unsurları nelerdir?

PAZARLAMA İLETİŞİM ELEMANLARI

 • Reklam.
 • Halkla ilişkiler.
 • Satış geliştirme.
 • Satış personeli ve kişisel satış
 • Ürünün ambalajı, stili, rengi.
 • Marka.
 • Satış noktalarının yeri ve niteliği.
 • Müşteri hizmetleri.