Kişi şirketi türleri nedir?

Şahıs şirketleri Kolektif şirket, Adi Komantid şirket ve Adi şirket olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Kolektif şirket Ortakların şirket borçlarında sınırsız olduğu ve iki veya daha fazla ortak ile kurulduğu şirketlerdir. Adi Komandit şirketler ise tüzel kişiler ve gerçek kişiler arasında kurulabilen şirketlerdir.

Hukuki açıdan işletme çeşitleri nelerdir?

4. Bölüm: Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri

 • Tek Kişi İşletmeleri.
 • Şirketler (Ortaklıklar)
 • Kooperatifler.
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.

Işletme çeşitleri nelerdir?

İşletme Çeşitleri

 • 2-Ticaret İşletmeleri: Üretim işletmelerinde üretilen ürünleri satın alarak, başka kişi veya kuruluşlara satan işletmelerdir.
 • 3-Hizmet İşletmeleri: Hizmetler üreten ve satan tüm işletmelerdir.
 • 1-Hukuki Yapılarına Göre Özel İşletmeler:
 • 2-Hukuki Yapılarına Göre Kamu İşletmeleri:

Şirketler neye göre sınıflandırılır?

Tüzel Kişiliği Bulunup Bulunmamasına Göre Şirketler Hukukumuzda tüzel kişiliği olan şirketler ticaret şirketleridir. Bunlar, anonim, limited, kollektif, komandit şirket ve kooperatiftir. Tüzel kişiliği olmayan şirket ise adi şirkettir.

Hukuki yapılarına göre işletme türleri kaça ayrılır?

Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler

 • Tek Kişi İşletmeleri.
 • Ortaklıklar (Şirketler) a- Adi Ortaklıklar b- Ticaret Ortaklıkları ba – Kişi Ortaklıkları Kollektif Ortaklıklar. – Komandit Ortaklıklar. – Anonim Ortaklıklar. – Limited Ortaklıklar. – Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar.
 • Kooperatifler.

Amaçlarına göre işletme türleri nelerdir?

Faaliyet alanlarına göre işletmeleri üç grupta sınıflandırmak olanaklıdır:

 • Üretici işletmeler,
 • Hizmet işletmeleri,
 • Satıcı işletmeler veya pazarlama kurumları.

Işletme çeşitleri kaça ayrılır?

Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler; özel işletmeler, kamu işletmeleri, karma işletmeler ve yabancı sermayeli işletmeler olarak ayrılır.

Ticaret şirketleri kaça ayrılır?

(1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.”