Kısa vadeli sigorta kolları hangi risklere karşı güvence vermektedir?

Makaleden de anlaşılacağı üzere, kısa vadeli sigorta kolları, sigortalıları kısa vadede oluşabilecek mesleki ve sosyal risklere karşı koruma fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Kısa vadeli sigorta Kolları Primi Kimden Kesilir?

❖ -19.01

Kısa vadeli sigorta kolları primi ne demek?

5510 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesine göre kısa vadeli sigorta kolları;

  • İş kazası, meslek hastalığı,
  • Hastalık,
  • Analık, sigortalarından oluşmaktadır.

Kısa ve uzun vadeli sigortalar nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası, uzun vadeli sigorta kolları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıdır.

Kısa vadeli sigorta kolları için ifadeler nelerdir?

Bu sigorta kolundan ne anlaşılması gerektiği de, Tasarının tanımlar başlığını taşıyan 3. maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını ifade eder (b.4).

Uzun vadeli sigorta kavramı nedir?

Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında; Malullük sigortası kapsamında malullük aylığı, Yaşlılık sigortası kapsamında yaşlılık aylığı ve toptan ödeme, Ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi ve aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği ile cenaze ödeneği verilmektedir.

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında yapılan yardımlar nelerdir?

CEVAP 52- Kısa vadeli sigorta kollarından (geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri, ölüm geliri evlenme yardımı, cenaze ödeneği) kazanılan haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içinde istenmezse düşmektedir.

Tüm sigorta kolları nedir?

Sigorta Sistemleri Nelerdir? 4a, 4b ve 4c sigortalı nedir, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapan çalışanlar 4A, kamu çalışanları 4B ve bir yıldan az süre ya da mevsimlik olarak çalışanlar ise 4C sigortalıları olarak adlandırılır.

Hastalık ve analık kısa vadeli sigorta mıdır?

Tasarı, kısa vadeli sigorta kollarını teknik olarak adeta tek bir sigorta kolu gibi düzenlemiştir7. Buna göre, kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını ifade eder (b.4).

Uzun vadeli sigorta türleri nelerdir?

Uzun Vadeli Sigorta Kolları; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları anlamına gelmektedir. Çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde kendilerine ödemeler yapılmaktadır.

Uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalılık süresi nedir?

4/a (SSK) sigortalılarının 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınıyor.

Uzun vade gün sayısı ne demek?

Sigorta dökümünüzün yer aldığı sayfada ayrıca Toplam Uzun Vade Gün Sayısı yer almaktadır. Bu emeklilik için ödenen prim gün sayısını ifade etmektedir. Detaylı hizmet dökümünde, çalıştığınız işyerlerinin ticari unvanı, adınıza yatırdığı prim tutarı ve kaç gün için ödeme yaptığı, çalıştığınız meslek kodu görülmektedir.