Kısa süreli çalışma ödeneği kimleri kapsıyor?

Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyan her bir işçi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanır.

Işsizlik ve kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en …

Kısa çalışma ödeneği almak için kaç gün gerekli?

Çalışanın, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılabilmesi için işverenin İŞKUR kaydı olmalıdır. Çalışan iş yerinde fiilen çalışmaya devam etmeli ve SGK gün şartlarını taşımalıdır. Çalışanın son 3 yıl içinde 450 gün primi olmalı ve son 60 gün kesintisiz prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği hangi ayları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde sürecek” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının devam ettirileceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği hangi işçilere ödenir?

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir. Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak “İşsizlik Sigortası Fonundan” çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının yüzde 60’ıdır.

İŞKUR işsizlik ödeneği kimler alabilir?

Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması durumunda hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş ise hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak işsizlik maaşı almaya hak …

Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda alınır?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde …

Kısa çalışma ödeneğinden Işgörenler hangi şartlarda yararlanabilir?

– Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında ise yeni bir düzenlemeye gidilmedi. Dün olduğu gibi 1 Aralık’tan sonrası için de çalışanın; kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.

Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

22/04/2021 Tarihli ve 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki kısa çalışma ödeneğinin süresi 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Uzatma, 01/04/2021 – 30/06/2021 tarihlerini kapsamaktadır.

Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı?

Pandemi döneminde istihdam kaybını önlemek amacıyla Nisan 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart’ta sona ermişti. Sonrasında düzenleme 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

Kısa çalışma ödeneği hangi aya kadar uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Daha önce uygulamadan yararlanan işçiler 1 nisan’dan itibaren bu haktan yine yararlanabilecekler. Ayrıca ödemeler işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.