Kısa işsizlik ödeneği kimlere verilir?

Acaba ben de kısa çalışma maaşı alabilir miyim? Cevap: Çalıştığı işyerinde işin geçici süre durdurulması halinde belli şartlarla, işverenin talebi ve İŞKUR’un da talebi onaylaması halinde en fazla üç ay için o işyerinde çalışan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ veriliyor.

Kçö şartları nelerdir?

Kısa çalışma ödeneği tahsisi için gerekli şartlar nedir? M.D. Kısa çalışma ödeneğine (KÇÖ)’ye hak kazanabilmek için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi çalışma ve son üç yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş olma şartları aranıyor.

2021 Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

* Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL’ye çıkarıldı.

Kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir 2021?

Kısa çalışma talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olma şartını taşıyan her bir işçi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanır.

Kçö den yararlanan işsizlik maaşı alabilir mi?

Normalde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan işçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre, işsizlik maaşı alabileceği süreden mahsup ediliyor. Bu nedenle kısa çalışmadan çıkan işçi kısa çalışmaya gidildiği tarihten ne kadar hak etmişse o süre kadar işsizlik maaşı alabilecek.

Işkur’dan Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kimler işsizlik maaşı alabilir? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.