Kısa çalışma ödeneği vergiye tabi mi?

gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamına alınan bu ödemelerin ortak noktası, ücretlinin çalışma hayatı boyunca kendisi için ilgili kurumlara ödenmiş olan sosyal güvenlik primleri ile işsizlik sigortası primleri kaynaklı ödemeler olmasıdır.

Kısa çalışma ödeneği tekrar başvuru yapılacak mı?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları en son 31 Ocak 2021 tarihinde yapılabilmişti. Bu tarihten sonra herhangi bir yeni başvuru söz konusu değil. Bu uzatmadan da sadece önceden başvuru yapmış olanlar faydalanabilecek, yeni bir başvuru kabul edilmeyecek.

Doğum sonrası yarı zamanlı tam maaşlı çalışma şartları nelerdir?

– Birinci doğumda 60 gün, – İkinci doğumda 120 gün, – Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Kısa çalışma ödeneği SGK kaç gün?

Zorlayıcı sebeplerle(Örneğin COVİD-19) kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu nedenle zorlayıcı sebeple en fazla toplam 83 gün süreyle ödeme yapılır.

Kısa çalışma ödeneği kesilince ne olacak?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Kısa çalışma ödeneğinin sonra ermesinin ardından çalışanlar ya normal çalışmaya geçecek ya da ücretsiz izne çıkarılacak.

Yeni Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl olacak?

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu adresinden kısa çalışma başvurunuzu yapabilirsiniz. İşverenler; kısa çalışma başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilirler.

Doğumdan sonra kac ay yarım gün çalışma?

SGK’lı olarak çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay ,ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabilir. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor.

Emzirme ödeneği kaç ay veriliyor?

Anneye ya da eşine verilen emzirme ödeneği SGK’ya ya da Bağ-Kur’lu kişilere en az 4 ay prim ödenmesi halinde verilmektedir. Emzirme yardımı 2021 yılı için 232,00- TL olarak belirlenmiştir. Annelere 2 sene kadar 232,00- TL üzerinden ödemeler yapılmaktadır.