Kısa çalışma ödeneği alan kişinin sigortası yatar mı?

En çok üç aylık süre için ödenen kısa çalışma ödeneği Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilmektedir. Kısa çalışma ödeneği döneminde işverenler, işçiler için ücret ödemesi yapmadıkları gibi sigorta primi de yatırmamaktadırlar.

Raporlu işçinin SGK primi ödenir mi?

Genel kural, raporlu olan işçi için işveren sigorta primi ödemez. İşçi, ortaya çıkan gelir kaybını prim ödediği hastalık, iş kazası veya analık sigortası kolundan karşılamaktadır. İşçiye raporlu olduğu sürece tam ücret ödemesi yapan işveren, işçinin SSK’dan aldığı hastalık ödeneğini talep hakkına sahiptir.

Eksik sigorta primi yatırmanın cezası nedir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102/I/d maddesi uyarınca işçilik ücretlerini SGK’ya eksik bildiren işverenler hakkında, eksik bildirim yapılan her ay için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Söz konusu cezanın miktarı, 2018 yılı için aylık 4.059TL’dir.

Kısa çalışma ödeneği sigorta primini etkiler mi?

Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.

Kısa çalışmada sigorta tam yatar mı?

İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa ve kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa, kısa çalışma ödeneği süresince çalışanların primleri yatmıyor. İşveren, hiçbir prim ödemiyor; sadece çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Engelli rapor alınca sigorta kesilir mi?

Yani alınan her rapor maaştan kesilmez ve bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu da iş görmezlik parası ödemez. Raporlu olunan sürenin 3. Gününden itibaren geçen günler işveren tarafından maaştan kesilir ve kesilen ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu öder.

10 günlük Covid rapor parası ne kadar 2021?

İş görülmezlik 1-2 gün için ödeme yapılmadığını bilmekteyiz. 10 günlük rapor parası 8 günlük olarak ödenmektedir. Primi asgari ücretten alınan birisine yatarak tedavisi için 10 gün hesaplamasına göre 477,04 TL ödeme yapılmaktadır. Ayakta tedavi için 636,00 TL ödeme yapılır.

Sigorta primi eksik yatıyor ne yapmalıyım?

SGK primi eksik ödenen işçi ilk olarak bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı olan 170 numaralı telefona ihbar etmelidir. İhbarın ardından SGK iş yerini denetler. Bu noktada SGK primi eksik ödenen işçi özellikle iddiasını kanıtlayabilecek yazılı belgelere sahipse denetim memurlarına göstermelidir.

SGK prim yatmazsa ne olur?

Sigorta primlerinin eksik ödenmesi halinde işverenin sorumlu olduğu ceza gündeme gelecektir. İşverene gecikme cezası, zammı ve idari para cezası kesilir. Böyle bir durum tespit edilirse ve işçi haklı bulunur ise SGK işverenden primleri tahsil eder ve primleri eksik yatıran işverene idari para cezası verilir.

2021 SSK primi ne kadar ödeniyor?

Aylık Sağlanan Kazanç Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 2021 yılında 14.810.88 TL olmaktadır.