Kısa çalışma 2021 de devam edecek mi?

Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler ise, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.

Kısa çalışma ödeneği hakkım bitti mi?

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran itibariyle sona erdi. Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

Kısa ödenek kaç ay verilecek?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Kısa çalışma ödeneği prim gün sayısını etkiler mi?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan günler için uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan ve emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmiyor. Bu bağlamda, eksik prim gününüzü KÇÖ aldığınız gün sayısı kadar geç tamamlarsınız.

2021 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Kısa çalışma ödeneğinin sonra ermesinin ardından çalışanlar ya normal çalışmaya geçecek ya da ücretsiz izne çıkarılacak.

Kısa çalışma ödeneği ocak ayına kadar uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran’a kadar uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunan iş yerleri kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek.

Kısa çalışma ödeneği alanlar ne olacak?

Kısa çalışma ödeneği miktar olarak değil, süre olarak işsizlik maaşından düşülüyor. Dolayısıyla işçinin maddi açıdan kaybı olmuyor, yalnızca işsizlik maaşı alabileceği süre kısalıyor. Kısa çalışma ödeneği alan işçi, kısa çalışmanın başlangıç tarihi itibarıyla işsizlik ödeneğine hak kazanmış oluyor.

Nakdi ücret desteği kaç ay verilecek?

Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Ödemeler, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilen; IBAN/ PTT şube gibi ödeme kanalları aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Ödemeler, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8’inden itibaren yapılmaktadır.

Kısa çalışma ne zaman bitiyor?

İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılması yerine yıl sonuna kadar uzatılmasının gerekliliğine işaret ediyor. Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu’nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.

Kısa çalışma ödeneği alan SGK primi ödenir mi?

İşveren sadece ödediği 10 günlük maaş kadar sigorta primini yatırıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin uygulandığı 3 ay boyunca bir işçinin yatan sigorta primi sadece 30 gündür.

Kisa calisma Odenegi alanlar gec emekli olur mu?

İşyeri kısa çalışma ödeneğinden 3 ay yararlanmışsa, 3 ay içinde de çalışanın 60 gün primi yatmaz. Bu durum da çalışanın emeklilik süresini etkiler ve daha geç emekli olmasına neden olur. Aynı durum nakdi ücret desteği alanlar için de geçerli; emeklilik primleri yatmadığı için emeklilik süresi uzar.