Kiralik ev Satilirsa depozito kim oder?

Kira İlişkisi Devam Ederken Taşınmazın Satılması Kira sözleşmesi devam ederken taşınmaz satılması halinde, satımla yeni malik sözleşmenin tarafı haline geldiği için eski malik, kendisinde bulunan depozito bedelini yeni malike vermelidir. Bu aşamadan sonra kiracının depozito alacağı için muhatabı yeni malik olacaktır.

Kirada verilen depozito nedir?

Güvence bedeli olarak da bilinen depozito, özellikle kira sözleşmelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda depozito, kira sözleşmesi nedeniyle kiraya verenin uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para veya kıymetli evrak olarak ifade edilebilir.

Kira için verilen depozito geri alınır mı?

Depozito, kiralanan mülkün zarar görmeyeceğine dair para ya da kıymetli evrak olarak verilen güvence teminatına denir. Kiralama işlemlerinde bu teminat önceden verilir ve kira sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak kiralanan mülkten çıkarken geri alınır.

Evin satılan zaman depozitosu ne olur?

Eğer kiracı ile yeni malik arasında sözleşme devam edecek ise, yeni malikin kural olarak kira sözleşmesinin tarafı olurken, depozitoyu da önceki malikten aldığı kabul edilir. Bu nedenle, önceki malik, taşınmaz satıldığında, uhdesinde bulunan depozitoyu ya kiracıya iade eder, ya da yeni malike vermiş sayılır.

Depozit mi depozito mu?

Depozit bir üstlenme (taahhüt) sırasında yatırılan teminat ya da bağlanma akçesi, kiralama vb. durumlarda kiracının kiraya verene ödediği güvence parasıdır. Gayrimenkul kiralama işlemlerinde bazı ev ve işyeri sahipleri kiracıdan kira bedeli kadar ya da anlaştıkları miktar tutarında depozito bedeli talep eder.

Depozito kaç kira bedeli?

Depozito miktarı aylık kira tutarınızın üç katını geçmemelidir. Yani 1000 TL’ye bir evi kiraladığınız düşünüldüğünde ev sahibi sizden en fazla 3000 TL depozito parası yani güvence parası talep edebilir. Bu miktarı ev sahibiyle anlaşmanız durumunda peşin olarak değil de, taksit taksit de ödeyebilirsiniz.

Depozito en fazla ne kadar olur?

Kanunen kiracıdan alınacak güvence bedeli en fazla 3 aylık kira bedeli kadar oluyor. Buna göre örneğin bir meskenin aylık kira bedeli 900 TL ise kira depozitosu ne kadar olur? Aylık kira bedeli 900 TL olan kiracıdan en fazla 2.700 TL depozito istenebiliyor.

Depozito nasıl geri alınır?

Kira depozitosu, vadeli bir tasarruf hesabına yatırılıyor. Güvence olarak kıymetli evrak tercih edilmiş ise bu evrak da bir bankaya depo ediliyor. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebiliyor.

Kira sözleşmesi ne zaman sona erer?

TBK’nın 347/2. Maddesindeki düzenlemeye göre, “Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.”