Kira vergisi vermek zorunlu mu?

2015’te toplam mesken kira geliri 3.600 TL üzeri olanlar beyanname verecek. 3.600 lira ve aşağıda geliriniz varsa vergi ödemiyorsunuz. Bunu aşan geliriniz varsa bu tutar düşüldükten sonra kalan kısmından vergilendirme işlemi yapılıyor.

2021 kira muafiyeti ne kadar?

2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesna. 2020 yılı gelirleri için bu tutar 6.600 lira idi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor.

Kira geliri beyan edilmezse ne olur?

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden gelir vergisi tarh edilir ve verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Zamanında ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık %1,60 oranında gecikme faizi ödenir. Beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat I. derece usulsüzlük cezası kesilir.

GMSI kimler verecek?

Binaların Dış Yüzeylerine Konulan Reklam Panolarından Elde Edilen Gelir Kat maliklerince elde edilen GMSİ olarak kabul edilir ve kat malikleri gelirden hisselerine düşen kısmı gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilir.

Kira geliri vergisi kimler ödemez?

Yapılan düzenlemelerin ardından en sık sorulan sorulardan biri de “Kimler kira gelir vergisi ödemez?” şeklindedir. Eğer kira gelirleriniz, belirlenmiş sınırların (2021 yılı itibarıyla konutta yıllık 7.000 TL, iş yerinde yıllık 53.000 TL) altında ise kira gelir vergisinden muaf olursunuz.

Kira gelir vergisi kimler vermez?

KİRA GELİRİNDE BEYAN SINIRI 6 BİN 600 TL 2020’de yıl içinde toplam 6 bin 600 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek.

Kira geliri vergi muafiyeti ne kadar?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde “emsal kira bedeli” esas alınır. 2020 yılı için istisna tutarı 6.600 TL’dir. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir. Mesken kirası elde edip, beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 6.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Vergi muafiyeti kaç TL?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Kira gelir vergisi beyanı verilmezse cezası nedir?

kira beyanı verilmezse ne olur Haberi Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira geliri tutan üzerinden ‘Gelir Vergisi’ hesaplanıp verginin ‘bir katı’ tutannda vergi ziyaı cezası kesiliyor. Ayrıca gecikme sebebiyle aylık yüzde 1.40 gecikme faizi hesaplanarak ekleniyor.

Kira geliri ne kadar olursa vergiye tabi olur 2020?

2020 yılında iş yerlerinden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan kira gelirleri için ise 49.000 TL’lik bir beyan sınırı söz konusudur. Yani bu kişi tarafından 2020 yılına ilişkin beyannamede, hesaplanan 1.400 TL’lik (8.000 – 6.600) gelirden, giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir.

Kira geliri istisnasından kimler faydalanamaz 2020?

3- İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı ayrı veya birlikte elde ettikleri gelirler (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL’yi aşanlar istisnadan faydalanamazlar.

GMSI istisna kimler yararlanamaz?