Kira sözleşmesi yok ev sahibi evden çıkarabilir mi?

Kiracı, mülk sahibi ile yaşayacağı problemlerde hukuki zemin üzerinde hakkını arayabilir. Ev sahibinin haklı bir gerekçesi olmadan kiracı kontrat süresi dolmadan evden çıkarılamaz. Borçlar Kanunu’na göre mülk sahibi, kira sözleşmesi boyunca mülkü nasıl kiraladıysa o şekilde tutmakla zorunludur.

Ev sahibi elektrik ve suyu kapatabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu, taşınmaz mal maliklerine, kiracılarının elektrik ve suyunu kesme şeklinde bir hak tanınmıyor. Ayrıca, mal sahibi kiradaki evin kendi adına olan abonelikleri iptal ettirirse bu durum “suç” olup; kiracının savcılığa başvurma hakkı doğuyor.

Ev sahibinin hakları nelerdir?

Ev Sahibinin Hakları Nelerdir?

  • Ev sahibi, her yeni kira sözleşmesinde kanunlar çerçevesinde belirlenmiş sınır oranında zam yapabilir.
  • Ev sahibinin kiracıya karşı olan haklarından biri de kanun çerçevesinde belirlenmiş durumlarda kiracıyı evden çıkarabilmesidir.
  • Ev sahibi, kiradaki evini satabilir.

Kiracı tahliye süresi ne kadar?

EĞER EV SATILIRSA… “Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Bu durumda satın alma tarihinden itibaren 6’ncı ayın sonuna kadar kiracı içerde kalmaya devam eder. 6’ncı ayın sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir.

Kontratı olmayan Kiracı nasıl tahliye edilir?

Bu gibi durumlarda ilk aşama yasal yollara başvurmak oluyor. Öncelikli olarak gerekli belgeler eşliğinden noter onaylı bir ihtarname ile kiracıya tahliye için süre tanınıyor. Noterden gelen bu ihtarnameyle kiracıya durumun ciddiyeti de sunulmuş oluyor.

Ev sahibi elektrik aboneliğini iptal edebilir mi?

Abonelikler, ev sahibi veya kiracı tarafından iptal edilebiliyor. Peki kiracı elektrik aboneliği iptali nasıl olur? Kiracı elektrik aboneliği iptali için; Abonenin ya da vekilinin, tüzel kişiliklerde yetkilinin yazılı başvurusu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile en yakın hizmet noktasına başvurması gerekiyor.

Elektrik aboneliğini kapatmak için ne gerekli?

Elektrik şirketleri genellikle abonelik iptali için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ister :

  1. Nüfus cüzdanı
  2. Abone ya da tesisat numarası
  3. Banka hesabınızın IBAN numarası
  4. Sayaçtan okunan son endeks (zorunlu değil)

Mahkemenin kiracı tahliye kararı nasıl uygulanır?

Tahliye kararının çıkarılması için, mal sahibinin takip talebinde, alacağı kira bedelini göstermesi gerekir. Böylece İcra Dairesi, borçlu kiracıya ihtarlı ödeme emrini gönderebilir. Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanmazsa, mal sahibi tarafından talep edilen kira borcu ve takip kararı kesinleşmiş olur.