Kira kontratı yok ev sahibi evden çıkarabilir mi?

Kiracı, mülk sahibi ile yaşayacağı problemlerde hukuki zemin üzerinde hakkını arayabilir. Ev sahibinin haklı bir gerekçesi olmadan kiracı kontrat süresi dolmadan evden çıkarılamaz. Borçlar Kanunu’na göre mülk sahibi, kira sözleşmesi boyunca mülkü nasıl kiraladıysa o şekilde tutmakla zorunludur.

Kira kontratı süresi başlamadan evvel fesih hakkı var mıdır?

Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.

Kira sözleşmesini kim imzalar?

Peki, kira kontratını kim imzalayabilir? Kira kontratını imzalamada yetki, mal sahibi ile kiracısında oluyor. Taşınmaz malın sahibi ile kiracı yetkisini vekalet ile bir başkasına verebiliyor. Ancak 18 yaşını doldurmayanlar, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ve kısıtlılar kira sözleşmesine taraf olamıyor.

Kira kontratı 2 yıllık olur mu?

Ev sahibi ve kiracıyı güvence altına alan kira sözleşmeleri 1 yıl geçerli olacak şekilde hazırlanır ve bitimine 15 gün kala yenilenmesi gerekir. Yenilenmeyen kira sözleşmeleri aynı koşullarla 1 yıl daha geçerli olur.

Kira sözleşmesi yoksa ne olur?

Kira sözleşmesi olmayan ve dolayısı ile sözlü olarak yapılan kira anlaşmalarında da Borçlar Kanununda yer alan kira ilkeleri geçerli oluyor. Buna göre sözleşmesi olan kiracı kira bedelini ödemediği zaman nasıl tahliye ediliyorsa, sözleşmesi olmayan kiracı da o şekilde tahliye edilebiliyor.

Kira sözleşmesi hangi durumlarda geçersizdir?

Kira kontratları hem daire sahibi hem de kiracı tarafından imzalanır ve yasal bir belge haline gelir. Daire sahiplerinin yerine başka bir kişinin imza atması durumunda, kira kontratı tamamen geçersiz olur. Kira kontratının geçerli olabilmesi için, daire sahibinin imza atması gerekiyor.

Kira kontratı kaç gün içinde iptal edilir?

Ancak bazı durumlarda yeni yapılan kira kontratı iptali taraflar arasında talep edilebilmektedir. KİRA SÖZLEŞMESİ 14 GÜN İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR!

Ev sahibi kira kontratını nasıl fesheder?

Evin mevcut sahibi, gayrimenkulü satın alan yeni kişi ya da kiracıdan kaynaklanan sebeplerle dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebilir. 6098 numaralı Türk Borçlar Kanununun 350. maddesine göre gayrimenkul sahibinin konut ya da iş yeri olarak kullanma ihtiyacı olduğu ya da gayrimenkulün yeniden imarı ve tamiri …

Kira kontratı olmayan kiracı nasıl çıkarılır?

Kira ödemeyen kiracının tahliyesi bakımından ilk yol, bir kira dönemi içinde kiracıya kirasının ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar gönderilmesi durumunda taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle tahliyedir.

Kira kontratı süresi en fazla kaç yıl yapılır?

Peki, mesken ve işyeri kiralamalarında kira sözleşmesi en fazla kaç yıl olur? Kiracılık mevzuatı gereğince kiralama süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kira sözleşmesi 6 aylık, 1 yıllık olabileceği gibi 10 yıllık da olabiliyor. MADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.

Kira sözleşmesi yoksa kiracı nasıl tahliye edilir?

Kira sözleşmesi olmayan kiracı nasıl tahliye edilir?

Bu gibi durumlarda ilk aşama yasal yollara başvurmak oluyor. Öncelikli olarak gerekli belgeler eşliğinden noter onaylı bir ihtarname ile kiracıya tahliye için süre tanınıyor. Noterden gelen bu ihtarnameyle kiracıya durumun ciddiyeti de sunulmuş oluyor. Bu süre, durumlara göre değişiklik gösterebiliyor.