Kira gelirinden neler düşülebilir?

Kira gelirlerinin beyanında, kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri hasılattan indirilebilir. Söz konusu giderlerin, kiralayan tarafından ödenip, kiracıdan tahsil edilmesi durumunda, kiralayan hâsılat olarak dikkate alır.

Bireysel emeklilik kira gelirinden düşülür mü?

2012 yılında yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının indirimine son verildiğinden, 2019 yılı kira gelirlerinin beyanında, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının dikkate alınması mümkün değildir.

Kira gelirinden eğitim giderleri düşülür mü?

Kira gelirinden dolayı, gayrimenkul-hisse seneti satış kazancından dolayı, elde ettiği kâr payından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verenler eğitim masraflarını (özel okuldan aldıkları eğitim faturalarını) gelirlerinden indirim konusu yapabiliyorlar.

1 tane evi olan kira vergisi öder mi?

Kirada olan konut için emlak vergisi ödenir mi? Emlak vergisi ödeyeceklerin çeşitli yasal hakları bulunuyor. Emlak Vergisi Kanunu’na göre; brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutu olan bazı kişiler vergiden muaf.

Kimler kira gelir vergisi ödemez?

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleridir. 2020 yılı için mesken kira gelirlerinin 6.600 TL’si, 2021 yılı için ise 7.000 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.

BES kesintisi vergi matrahından düşülür mü?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylarına hiçbir surette indirim yapılmayacaktır. Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Ödenen aidat kira gelirinden düşer mi?

Ayrılan kiracının ödemediği elektrik, su, doğalgaz giderleri, apartman aidatının mesken veya işyerini kiraya veren kişi tarafından ödenmesi durumunda, söz konusu giderler için yapılan ödemeler doğrudan gider olarak indirilebilir.

Sağlık harcamaları gider yazılabilir mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Eğitim masrafları gider yazılabilir mi?

Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Şirketler )Açısından; Bunlar, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden, vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu yüzden, şirket ortaklarının çocukları için yapmış oldukları eğitim harcamaları şahsi giderler olduğundan, gider ya da indirim konusu edilemeyecektir.

Kimler kira gelir vergisi ödemez 2021?

Tek evi olan kira gelir vergisi öder mi?

Muafiyetten yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemiyor.