Kira geliri beyannamesi süresinde verilmezse ne olur?

Süresi içinde beyanname verilmezse 3600 lira olan istisna hakkı kaybediyor. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira geliri tutan üzerinden ‘Gelir Vergisi’ hesaplanıp verginin ‘bir katı’ tutannda vergi ziyaı cezası kesiliyor. Ayrıca gecikme sebebiyle aylık yüzde 1.40 gecikme faizi hesaplanarak ekleniyor.

Bankada parası olan emekli emlak vergisi öder mi?

Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emekli, dul ve yetimler ile ev kadını ve işsizlerin, 49 bin TL’ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, emlak vergisi muafiyetinden yararlanmalarına engel değil.

2020 GMSI istisnasından kimler yararlanamaz?

2020 yılı için istisna tutarı 6.600 TL’dir. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilir. Mesken kirası elde edip, beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 6.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Kira vergisini ödemezsem ne olur?

Kira geliri elde etmesine rağmen kira gelirini beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesilmektedir. Kira bankadan ödenmezse ayrı ceza, beyanname verilmezse de ayrı cezası vardır. Bu ceza günümüz itibariyle kira bedelinin yüzde 5’i kadar (her bir işlem için) öngörülmektedir.

Emekli olduğuna dair belge nasıl alınır?

Emekli kimlik belgesi alma işlemi internet üzerinden E devlet sisteminde yer alan SGK hizmet bölümüne girerek 4A emeklilik kaydı bölümünden mütahaklık belgesi bilgisayara indirilebilir. Belge indirildikten sonra yazıcı üzerinden çıktısı alınabilir.

Çalışmayan ev hanımları emlak vergisi ödüyor mu?

200 metrekareyi geçmeyen tek konutta hissedar olan mülk sahipleri (emekliler, ev hanımı, engelliler ve işsizler) sıfır oranlı vergi avantajından yararlanabilir. Konutun vergi değerinin hisseye isabet eden kısmı için vergi ödenmez.

Ev hanımı vergi muafiyet belgesi nasıl alınır?

Esnaf vergi muafiyet belgesi almak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerlerde yer alan tarha yetkili vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyet belgesini alacaklardır.