Kimler şirket ortağı olabilir?

Limited şirketlerde 18 yaşından küçük kişiler ortak olabilirler. Ancak, bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar kanuni temsilcileri (anne/baba) tarafından temsil edilirler.

Limited şirkete nasıl ortak olunur?

Limited şirkete ortak olabilecek kişiler için kanunda aranan tek özellik, ortakların “ gerçek veya tüzel kişi” niteliğini taşımasıdır. Tabi ki şirket sözleşmesiyle ortaklara yönelik olarak belirli koşul veya nitelikler öngörülebileceği gibi, bu yolla ortak çevresinin sınırlandırılması mümkündür.

Limited şirketler hangi faaliyetleri yapabilir?

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerde 50’den fazla ortak sayısı olamayacağı gibi, tek ortaklı şirket de kurulabilir.

Limited şirket ortağı kimler olabilir?

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir ve ortakların sayısı elliyi geçemez. TTK m. 575, limited şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasını ve kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını geçerlilik şartı olarak öngörmüştür.

Öğrenci şirket ortağı olabilir mi?

Mesela öğrenci vizesi sahibi kişi şirket kurabilir ama çalışma izni olmadan o şirket için çalışamaz. Dolayısıyla şirketin ticari aktivite yapabilmesi için çalışma izni olan bir kişi tarafından idare edilmesi gerekir. Bu kişi çalışma izni olan bir çalışan veya şirket ortağı olabilir.

Limited ortaklıkta ortak sıfatı nasıl kazanılır?

Limited şirketlerde ortaklık sıfatı; kuruluş yoluyla, sermaye arttırımı yoluyla, birleşme yoluyla ve tür değiştirme yoluyla aslen kazanılır. Tüm bu hallerde ortaklık sıfatının kazanılması ticaret siciline tescil ile gerçekleşir.

Limited şirkette en az kaç kişi çalışır?

ESKİ TTK’ya göre, limited şirket kurulabilmesi için en az iki kurucunun olması gerekirken, YENİ TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Bu bir kişi, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir. Ancak, ortak sayısı ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarınca da 50’den fazla olamayacaktır.

Limited ortağın çıkarılma halleri nelerdir?

Limited şirkette bir ortağın ortaklıktan çıkarılması iki durumda mümkündür. Bu durumlardan biri sözleşmede öngörülen sebeplerin varlığı halinde ortaklık kararıyla çıkarma, diğeri ise haklı sebebin varlığı halinde mahkeme kararıyla çıkarmadır.

Limited şirketleri kim yönetir?

Limited şirketlerde şirket müdürü veya birden fazla müdür varsa müdürler kurulu şirketin kanuni temsilcisidir. Sermayenin tamamı bir kişiye ait olan limited şirketlerde, sermaye sahibi tek başına müdür olabileceği gibi kendinden başka da müdür veya müdürler atayabilir.