Kimler elektronik ortamda beyanname vermek zorunda?

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini …

Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi nasıl alınır?

Beyanname Nereden Alınır? Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinin ilgili bölümünden beyannameye ulaşabilirsin. Belgeye, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan Sistemi üzerinden online olarak ulaşabilirsin.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar kimlerdir?

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesinde düzenlenmiş şekilde ücret geliri elde edenler, her yıl yıllık gelir vergisi beyannamesi vermektedir.

Elektronik ortamda beyanname nasıl gönderilir?

Düzenlediğiniz beyannamelerinizi gönderebilmek için öncelikle paketlemeniz gerekmektedir. Beyannamelerinizi paketledikten sonra internet üzerinden www.gib.gov.tr sitesinden ulaşacağınız E-Beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapıp sitenin Paket Gönderme menüsünü seçmelisiniz.

Damga vergisi beyannamesi elektronik ortamda verilmesi zorunlu mu?

e-BEYANNAME UYGULAMASI. (Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.) 06 ŞUBAT 2007 tarihinden itibaren vermeleri gereken TÜM BEYANNAMAMELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERMEK ZORUNDADIRLAR.

Gelir vergisi Beyannamesi nereden verilir?

Bu sisteme www.gib.gov.tr web adresi üzerinden ulaşılıyor ve yıllık kira geliri tutarı girilerek beyanname oluşturuluyor. Diğer yandan beyanname ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine yazılı olarak da verilebiliyor.

Kimler gelir vergisi beyannamesi verir 2021?

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Kimler kira beyannamesi vermek zorunda değildir?

KİRA GELİRİ 2019’da yıl boyunca toplamda 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler (1-25 Mart 2020) beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 5 bin 400 lirayı aşan konut kirası elde edenler beyanname vermek zorunda.