Kim işsiz sayılır?

– İş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış, – 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan, – Kurumsal olmayan çalışma çağındaki herkes, işsiz nüfusa dâhil. Yani biri, hangi sebeple olursa olsun çalışmıyor, isteyerek ya da istemeyerek “Çalışmayacağım” diyorsa “işsiz” sayılmıyor.

Bir kişinin işsiz olarak nitelendirilmesi için gereken şartlar nelerdir?

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, – Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, – Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

Tüik e göre işsiz kimdir?

TÜİK’ göre işsiz; “referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son 4 hafta1 içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek …

Stagflasyon nedir ne demektir?

Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. 1970 yılında İngilizcede stagnant (durgun) ile inflation (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.

Yılın belirli döneminde çalışma imkanı bulan kişilere ne tür işsiz denir?

2.1.5. İşte tüm yıl boyunca değil de yılın belli dönemlerinde çalışmak üzere alım yapılan iş türü geçici ya da mevsimsel iş olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel işsizlik de mevsimsel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü olarak tanımlanmaktadır.

Ücretli bir işte olmayan ve iş aramayacak insanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

işsiz: referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan …

Işsizliğin etkileri nelerdir kısaca?

Ayıca ülke, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmakta ve küresel ekonomi içerisinde bugün ve gelecekteki rekabet gücünü kaybetmektedir.20 İşsizliğin ekonomik etkileri genel olarak değerlendirildiğinde, ilk etki bireyin hem kendisinin hem de çevresindekilerin bireyin çalışmamasından dolayı uğradığı gelir kaybı, ikinci …