Kıdem tazminatı almak için şartlar nelerdir?

Kıdem tazminatı talep edebilmek için kural olarak işçinin aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. Yani iş sözleşmesinin işçinin işe başladığı tarihten itibaren en az bir yıl devam etmiş olması gerekir ve iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine tabi olması gerekir.

Aynı iş yerinde kaç yıl çalışırsam tazminat alırım?

Böyle bir durumda 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işçinin, kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikle işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve çalışma hayatı boyunca da 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresinin 15 yıl gerekir.

Mesai Ücretini alamayan işçi ne yapmalı?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai yaptığı halde ücretin ödenmemesini işçi tarafından haklı fesih olarak karara bağladı. Böylece fazla mesaisini alamayan işçiler iş akitlerini feshederek kıdem tazminatını alabilecek.

Çalışan ne zaman tazminat almaya hak kazanır?

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş akdinin sona erdiği tarihte işyerinde en az bir yıllık kıdeminin bulunması zorunludur.

Kıdem tazminatı almak için ne kadar çalışmak gerekir?

2-) Bir Yıl Çalışma Şartı: Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekir. İşçi, işverenin işyerinde 1 yıldan daha az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

10 yılını dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir? 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

5 yılı dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı hakkı iş akdinin sonlandırıldığı tarihte doğmaktadır. Bu kapsamda istifa eden ve kıdem tazminatına hak kazanan işçi istifa ettiği tarihten itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde hak kazandığı kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını talep edebilecektir.

Mesailerin eksik verilmesi hakli is feshi midir?

Bazı işverenler tarafından bu fazla çalışmalara ait ücretler ya tam ödenmemekte ya da eksik ödenmektedir. İşçilerin fazla çalışmalarına ilişkin ücretlerin ödenmemesi yada eksik ödenmesi durumunda işçinin derhal iş akdini feshetme hakkı bulunmaktadır.

Fazla mesai ödenmezse ne olur?

Yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince, fazla mesai ücret alacağı ödenmeyen çalışanların iş akitlerini haklı nedenle derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde işten ayrılacak olan işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanacak ancak ihbar tazminatı hakkına hak kazanamayacaktır.