Keşifte cübbe giyilir mi?

Avukat ne zaman cübbe giyer? Her avukat, hakim ve savcı duruşmada cübbe giymek zorundadır. Avukatın cübbesinin cebinin olmaması kamu hizmeti gördüğünü, düğmesiz olması bağımsız olduğunu, her cübbenin aynı olması ise her avukatın yasalar ve adli makamlar önünde eşit olduğunu ifade eder.

Avukat karşı tarafın ifadesini okuyabilir mi?

4- CMK m. 154’e göre; “Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir.

Avukat müvekkiline icra takibi yapabilir mi?

Avukatın Müvekkiline karşı icra takibi yapmasını engelleyici bir düzenleme yok. Ancak vekalet ilişkisi devam ettiği süre içerisinde hem aleyhine icra takibi yapar hemde davası vs. işine devam edilirse bu etik karşılanmayacaktır. Haklı bir neden olmaksızın istifa eden avukat müvekkilinden ücret isteyemez.

Savcı ifade alırken cübbe giyilir mi?

Hakim bu sorgu sonunda savcı ile aynı fikirde olup tutuklama kararı verebileceği gibi tutuklama kararı vermeyip şüphelinin serbest bırakılmasına veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verebilir. Sulh ceza hakimliğindeki sorgu sırasında cübbe giymeniz gerektiğinden cübbenizi yanınızda taşımanızı öneririm.

E duruşmada cübbe giyilir mi?

Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.

Stajyer avukat tapuda işlem yapabilir mi?

Avukat veya stajyer, vekaletname olmadan da tapu kaydını inceleyebilir. İlgililer, bu inceleme isteğini yerine getirmek zorundadır. Avukatlar tarafından Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğüne sunulan vekaletnamenin üzerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılmış olan pul yapıştırılması gerekir.

Avukat vekalet görevinden hangi koşullarda çekilebilir?

Vekillikten çekilme süreci nasıl işler? 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 41. Maddesine göre, avukatın vekaleten takip etmiş olduğu bir işi takipten veya savunmadan; kendi isteği ile çekilmesi halinde o işe ait avukatın yükümlülüğü, çekilme bilgisi müvekkiline tebliğ edildikten sonraki 15 gün için devam eder.