KDV muaf fatura nasıl kesilir?

Fatura üzerinde e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranına girin. Fatura tipi olarak “İstisna” olarak seçin. Fatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girdiğiniz ürün ya da hizmetin KDV muafiyet kodu ne ise belirleyin. Buradaki menüden açılan ekrandan muafiyet kodunu seçebilirsiniz.

KDV muafiyet yazısı nedir?

E-TUYS KDV İstisna Yazısı, Yatırım Teşvik Belgesi onaylandıktan sonra alınması gereken bir yazıdır. Katma Değer Vergisi ülkemizde  oranında uygulanmaktadır. Yatırım mallarına avantaj sağlamak ve yatırımları teşvik etmek için  oranındaki bu KDV tutarı Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımlardan alınmamaktadır.

KDV istisna belgesini kim verir?

Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra KDV yönünden bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunur. Vergi dairesi (EK:26)’da yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.

Ihraç kayitli fatura neden kesilir?

Ülke içinde alımını yaparken KDV ödediğiniz ürünler varsa dahi ihracat işinde olduğunuzu göstererek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Eğer ürün satışı yapılan bu kurum ve kuruluşlar ihracat yapacaksa üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlı fatura kesebilirsiniz.

KDV istisna belgesi nasıl kullanılır?

Satıcı istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda (İnternet Vergi Dairesinin KDV İstisna Belgesi İşlemleri menüsünden) sisteme girerler.

KDV 13 A istisna belgesi nasıl alınır?

Kanunun 13/a maddesinde belirtilen, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında teslim almak, ithal etmek veya tadil, bakım ve onarım yaptırmak isteyenler, bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmak suretiyle işlemin istisna kapsamına girdiğine dair istisna yazısı alarak …