Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme hakkı hangi kuruma verilmiştir?

İşte bu nedenle, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin noterde resmi düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Noterde yapılan sözleşme, tarafların notere birleşen rızalarını beyan etmeleri ve bu beyanların noter tarafından bir sözleşme şeklinde düzenlenmesidir.

Arsa sahibine kaç daire düşer?

Eğer arsa iyi bir lokasyondaysa arsa sahibinin payı her zaman daha yüksek olur. Kat karşılığı oranı genelde yüzde 50-50’dir ama. Lokasyonu çok iyi olan bir yerde arsa sahibini payı yüzde 70 çıkıyor, Arsanın konumu iyi değilse arsa sahibinin payına düşen oran 25-30’a kadar düşüyor.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin devri ne demek?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşme konusu gayrimenkul (arsa) sahibinin, arsanın belli bir payını müteahhite (yükleniciye) devretmesi, müteahhitinde bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölümleri arsa sahibine teslim …

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi zamanaşımı ne zaman başlar?

Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tek taraflı feshi mümkün mü?

Genel olarak bir sözleşmenin feshedilebilmesi için , fesih iradesinin karşı tarafa bildirilmesi yeterlidir. Yani fesih tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin fesih , taraflarının rızai olarak yani anlaşarak sözleşmeyi fesih etmeleri ya da mahkeme kararı mümkündür.

500 metrekare arsaya kaç daire düşer?

500 m2 / 6 = 83.333 m2 lik 6 daire yaparsınız. Bodrum ve çatı arası hariç eğer iyi bir mimara çizdirirseniz 2+1 çok kullanışlı daireleriniz olacaktır. Hatta bodrum kat ve çatı katı arası dublekslerde yapılabilir.