Karara çıkmış dosya ne zaman kapanır?

Karara Çıkmış Dosya Kaç Günde Sonuçlanır? Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

Yargıtay inceleme kaç gün sürer?

YARGITAY DOSYA İNCELEME NE KADAR SÜRER? Mahkemelerde Ceza Dairesinin bir dosyayı ortalama olarak inceleme süresi genellikle 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında geçen ortalama sürenin ise 473 gün olarak bilinir.

Dosyanın arşivde olması ne demek?

Arşivde: Dosyanın incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklediği aşamayı göstermektedir. Postalandı: Hukuk dairelerinde dosyanın kapatılıp, yerel mahkemesine gönderildiğini göstermektedir.

Bölge idare mahkemesi kararları ne kadar sürer?

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Karara çıkmış dosya nasıl öğrenilir?

Dava dosyasına ait detaylar UYAP Vatandaş portalından detaylı şekilde öğrenilir. Dosya numarasından davanın açılış tarihine, dava türünden duruşma gününe ve saatine kadar öğrenilir. Eğer dosya durumu kararı çıkmış ise karar sonucu da öğrenilir. Avukatlar sonuçları UYAP Avukat portalından takip edebilirler.

Dava karara çıkmış ne demek?

Davası karara çıkmış ifadesinin anlamı, nihai kararın verilmiş olduğunu gösterir. Yani aynı zamanda son karar olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum ceza mahkemelerinde 15 gün, hukuk mahkemelerinde ise 30 günü bulabilir.

Yargıtay 2016 dosyaları ne zaman sonuçlanır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır. Dosyanın incelenip sonuçlanması davanın ve dosyanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay’a giden bir dosya kesin olmamakla birlikte 18 ay gibi bir süreye kadar ulaşmaktadır.

Yargıtay da onanan dosya ne zaman infaza verilir?

Yargıtayda verilen onama kararının dosyanız ile birlikte Yerel Mahkemeye gönderilmesi ve Yerel Mahkeme kalemince kesinleşmiş kararın infaz savcılığına bildirilmesi, hakkınızda yakalama kararı veya cezanız 3 yılın altında ise çağrı kağıdı çıkarılması bir müddet (birkaç hafta veya ay) zaman alacaktır.

Yargıtayda incelemede yazan dosya ne zaman sonuçlanır?

Yargıtay dosya süreci nasıl işler?

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır. Dosyanın takibi bu numara üzerinden yapılır. Dosya inceleme sırasını beklemek üzere arşive gönderilir.

Bölge idare mahkemesi kaç günde karar verir?

İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği, kaç günde/ayda sonuçlanacağına dair kural 2577 sayılı Kanunda bellidir. Buna göre dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Bölge idare mahkemesinden sonra nereye başvurulur?

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir (İYUK m.46):