Kapora iade edilmezse ne olur?

Bu sebeple eğer sözleşme noterde veya tapuda yapılmadıysa; her ne kadar kapora “cayma parası” olarak verilmiş olsa da bu işlem geçersiz olacaktır. Böyle durumlarda alıcı; “kapora” niyetiyle verdiği parayı geri isteyebilecek; satıcı ise sözleşmeden cayarsa bu bedelin iki katını ödemek zorunda kalmayacaktır.

Kaparo geri verilir mi?

-Kapora ya da bağlanma parası sözleşmeden dönülmesi halinde belirli şartlar altında iade alınabilirken cayma parası iade alınamaz. Bu yönüyle kapora, cayma parasından farklılaşır. Cayma bedeli sözleşmeden dönülmesi halinde geri alınamaz ancak bağlanma parası ya da bir diğer ifadeyle kapora iade edilir.

Cayma parası nedir hukuk?

Sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan biri diğerine bir miktar para verir ve aralarındaki anlaşmaya göre parayı veren verdiği parayı karşı tarafa bırakması karşılığında sözleşmeden cayma yetkisine sahip olursa, verilen para cayma parasıdır.

Kapora iade edilmek zorunda mı?

Kaparo açıklamasıyla gönderilen para bağlanma parası olarak TBK 177 kapsamında kabul edilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple geçersiz olması veya dönülmesi durumunda verilenlerin iadesi gerekecektir. Kaparo yani bağlanma parasının da iadesi gerekir.

Kapora nasıl geri alınır?

Kapora sözleşmesinde, kaporanın iadesiyle ilgili bir düzenleme bulunmadığı takdirde, kapora veren, sözleşme, butlan, iptal gibi nedenlerle geçersiz olursa ve satıcı kaporayı iade etmeye yanaşmıyorsa sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak parayı geri alabilir.

Kapora almak yasal mı?

Araç Kaporası Yasal mıdır? Araç kaporası, Türk Borçlar Kanunu’na göre yasaldır ve sözleşme ile kayıt altına alınabilir. Kapora için öncelikle satılacak araç için alıcı ile bir ücret üzerinde anlaşılması gerekir. Bu ücretin bir kısmı satıcı tarafından kapora olarak alınabilir.

Taşınmaz alırken verilen kapora nasıl geri alınır?

Vatandaşlar kaparo ücretlerini verirken kesinlikle verdiklerine dair bir imzalı belge almalılar ve sözleşme kurulmadığı takdirde kaparo ücretini iade almalılardır.

TDK kapora nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kapora şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Bazı örneklerde görülen “kaporo” gibi yazımlar ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı “kapora”dır.

Cayma parası ne demek?

Cayma parası, sözleşmeden cayılması halinde karşı tarafta kalmasına katlanılacak paradır. Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan herbiri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır. Bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki katını geri verir.

Cayma cezası nedir?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre, cayma durumunda uygulanacak ceza miktarı, sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar faydalanılan tüm indirim ve hediyelerin iadesi kadardır. Ödenecek cayma bedeli miktarı, iptal tarihine kadar uygulanan indirim ve hediye ücretlerinin toplamını geçemez.

Cayma bedeli caiz mi?

Kanaatimizce cayma bedeline İslam hukuku ilkeleri bağlamında bakıldığında kişinin akdi fesh etmesi karşılığında iki kat para ödemeye mahkûm edilmesi caiz değildir.