Kapasite raporu kaç TL?

Kapasite Raporu Onaylı Suret Ücreti: Kapasite raporu sayfa başına 14,00 TL olup toplam azami ücret 168,00 TL’dir.

Imalatçı belgesi ne işe yarar?

İmalatçı Belgesi sanayicilerin bağlı bulundukları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Esnaf odaları tarafından verilen geçerlilik süresi Kapasite Raporunun geçerlilik süresi referans alınarak verilen, ürün bazında düzenlenen ve raporda Kapasite Raporu içerisindeki ürünlerin imalatçısı olduğunu belirten bir belgedir.

Şirket kapasitesi nedir?

Bir işletmenin üretim kapasitesi , işletmenin belirli bir süre içerisinde mevcut üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana getirebileceği üretim miktarıdır. Günümüzde teknolojide meydana gelen hızlı değişmeler sonucunda gerçek bir kapasite planlaması ve ölçümü yapabilmek çok zor olmaktadır.

Kapasite raporu kim hazırlar?

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporunun amacı nedir?

Kapasite raporları ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Sanayi sicil belgesi için kapasite raporu şart mı?

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

Üretici belgesi Nedir?

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.

Imalatçı yazısı nedir?

Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir. Kapasite raporu referans alınarak, rapordaki ürünlerin imalatçısı olduğunu belirtir belgedir. Müracaat için,Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi yeterlidir.

Kapasite raporu hangi odadan alınır?

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir. Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir.

Fiili Kapasite nasıl hesaplanır?

Fiili kapasiteyi haftalık vergi iade formu sayısı üzerinden hesaplayınız.

  1. CEVAP.
  2. Fiili Kapasite; o iş merkezindeki geçmiş dönemlere ait elde veri yoksa mevcut iş süresi ile aynı şekilde hesaplanır. (
  3. Fiili kapasite: (1 bilgisayarda)x(10 saat/gün)x (5 gün/hafta)x (1adet/saat):50 adet/hafta.

Kapasite Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kapasite raporu ne için gerekli?