Kapalı görüşe kimler girebilir?

Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük …

Cezaevi özel izni nasıl alınır?

Yakınınız tutuklandıktan sonra cezaevinin bulunduğu ilin savcılığı aracılığıyla izin almak suretiyle görüş yapılabilir. Savcılık yeni tutuklanma durumunda 1. Derece yakınına görüş izni verebilir. Bunun için adliyeye 10.00 dan önce gitmek gerekir.

Hücre cezasını kim verir?

Çocuklar haricindeki hükümlüler için uygulanabilecek disiplin cezaları CGTİHK’nin 38. maddesinde; kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma, haberleşme ya da iletişim araçlarından yoksun bırakma ya da kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve son olarak da en …

Cezaevi kapalı görüşe kaç kişi girebilir?

Tutuklu / Hükümlü cezaevine girdikten sonra 60 gün içerisinde bildirdiği üç kişi ile kapalı ve açık görüş haftalarında görüş yapma hakkına sahiptir.istek yaptığı üç kişi için doldurulan formu eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir aksi takdirde formdaki isim yanlışlıklarından dolayı bildirdiği kişiler ile …

Kapalı görüşe kaç kişi girebilir?

Kapalı görüş süresi ne kadar?

Savcılık izni dışında belirtilen gün ve saatler dışında kesinlikle görüş yaptırılmaz. Kapalı görüşme süresi en fazla 1 saat olarak belirlenmiştir. Ziyarete gelecek olan Hükümlü-Tutuklu yakınları kayıt işlemleri nedeniyle görüşme saatinden en az 30 dakika önce Kurumumuzda bulunmaları gerekmektedir.

Hükümlülere özel izni kim verir?

Madde 96- (1) Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının …

Hükümlü sigortalı olabilir mi?

Cezasını denetimli serbestlik sistemi ile infaz eden hükümlüler, kamu veya özel olarak bir meslek erbabının yanında ücreti karşılığında çalışabilir ancak koronavirüs sürecinde izinli olarak dışarı çıkan açık cezaevi hükümlüleri yargılanmaları devam ettiği için sigortalı olarak çalışamaz.

Cezaevinde disiplin cezasını kim verir?

Kınama ve etkinlik yasağı cezaevi müdürünce verilebilir. Diğer disiplin cezaları için soruşturma açılır ve mahpusun savunması alındıktan sonra, ceza verilecekse, içinde cezaevi müdürü ve kimi görevlilerin bulunduğu “Disiplin Kurulu” tarafından verilir.

Hücre cezası nasıl yapılır?

Hükümlüye tüzükte gösterilen eylemlerin karşılığı olarak bir günden onbeş güne kadar hücreye konulma cezası verilir. Bu ceza, hükümlünün geceli ve gündüzlü bir hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılması suretiyle uygulanır.