Kapalı cezaevinde telefon serbest mi?

Cezaevine cep telefonu sokmak yasaktır. Kapalı cezaevlerine ve tutukevlerine cep telefonu sokmanın cezası vardır. Dostlarınız veya yakınlarınız kapalı cezaevinde veya tutukevinde sizi ziyarete geldiklerinde yanlarında cep telefonu getirmesinin de cezası vardır.

Cezaevinde telefon görüşmeleri dinlenir mı?

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu; Madde 66- (1) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır.

Cezaevinde telefon kullanılır mı?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 66. Maddesinin ikinci fıkrasına göre; Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli telefonlarla serbestçe görüşme yapabilirler.

Kapalı Cezaevinde telefon hakkı kaç gün?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve on beş günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşebilir. Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır.

Cezaevi kapalı görüşleri kaç saat?

Ceza infaz kanununda değişiklik yapan yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasayla, hükümlülerin 1 saat olan ziyaret süresi 1,5 saate çıkarılacak.

Cezaevi telefon görüşmesi kaç dakika?

Cezaevine girişte kimler aranmaz?

Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük …

Açık cezaevinde kimler kalır?

Taksirli suçlarda ise beş yıl veya altında bir cezaya mahkum olan hükümlüler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir. Örneğin, ölümlü trafik kazası veya iş kazası nedeniyle 5 yıl veya altında ceza alanlar doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahiptir.

Cezaevi telefon görüşmesini kimler yapabilir?

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 74. Maddesinin 1. Fıkrasına göre kapalı kurumlarda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.