Kaç yaşından sonra askere alınmıyor?

Yasayla askere alınma yaşı da 20’den 21’e çekildi. Ayrıca, hava değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı, uzun dönemler için 90 günden 30 güne, kısa dönemler için 45 günden 15 güne düşürüldü.

Sevk tarihinden kaç gün sonra teslim olunur?

1 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden bir gün sonra, 2 gün yol izni alan adaylar sevk tarihinden iki gün sonra, 3 gün yol izni alan adaylar ise sevk tarihinden üç gün sonra birliklerine teslim olabilirler.

Askerde kalınır mı?

Üniversitelerin en az lisans bölümünden (lisans, yüksek lisans, doktora mezunları) subay olarak askerde kalabiliyor. Askerde yedek subay oldunuz ve askerde kalmak istiyorsanız ayrıca lisans mezunu iseniz bu arzunuz gerçek olabilir. İlkokul mezunları ise uzman erbaş olarak askerde kalma hakkına sahip olacaklar.

Aynı aileden 2 kişi askere gider mi?

İki kardeşin aynı anda askere gidip gidemeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. Kanuna göre iki kardeşten birisi hizmet için çağırıldığında anne ve babanın talebi ile diğer kardeşin askerlik hizmeti ilk kardeşin askerliği bitene kadar ertelenebilecek.

En son kaç yaşında askere gidilir?

Yani askerlik 20 yaşından 41 yaşına kadar ancak erteleyerek yapılması zorunlu bir yükümlülüktür. Askere gitmeden önce yapılması gerekenleri diğer yazımızda konu aldık. 20 yaşına gelmiş her Türk erkeği ya askerlik yaşı geldiğinde hizmetini tecil ettirmeli ya da askerlik şubesine gidip yoklama işlemlerini başlatmalıdır.

Askerlikte yaş sınırı var mı?

Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28 yaşını, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını …

Sevk tarihi mi katılacağı tarih mi?

Sevk bitiş tarihinizin üzerine yol izniniz eklendikten sonra ortaya çıkan tarihtir. Ve bu tarih askere katılış yapmanız gereken son tarihtir. Askerliğinizi yapacağınız yer e-devlette açıklandığı zaman bu tarih (katılış tarihiniz) yazmaz.

Sevk tarihinde askerlik başlar mı?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

Dövmesi olan asker olabilir mi?

Öncelikle dövmeleriniz nedeniyle askerde problem yaşayacağınız düşüncesinden kurtulmanız gerekmektedir. Dövmesi olan ile dövmesi olmayan birey arasında herhangi bir fark yoktur. Askerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güzide personeli askerlere dövmeli veya dövmesiz diyerek muamele yapmaz.

Okuyan askerde ne olur?

4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olan ve askerliği yapmamış kişiler, belli kriterler doğrultusunda askerliğini asteğmen olarak yapabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi altında yapılan sınav ile beraber başarı gösteren kişiler, asteğmen olarak askerlik görevini icra eder.

Askerlik karar maddesi 21 ne demektir?

(7) Bu madde kapsamında askerlikleri ertelenenler, seferberlik ve savaş hâlinde lüzum ve ihtiyaca göre askere sevk edilir. MADDE 21 – (1) Bu Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden; Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

Askerlik tarihi ertelenebilir mi?

Askerlik Erteleme Süreleri : Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.