Izinsiz fotoğrafım paylaşıldı ne yapmalıyım?

Kişinin fotoğrafının izinsiz olarak sosyal medyadan paylaşılması Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137) suçunu oluşturur. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak başkasına veren , yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fotoğraf yaymak suç mu?

Kamuya açık alanlarda kişilerin izinsiz fotoğraflarını çekmek, bu fotoğrafları sosyal medyada izinsiz paylaşmak gibi faaliyetler Türk Ceza Kanunu kapsamında inceleniyor. Ad, soyad, kimlik numarası, telefon numarası gibi kişiye ait özel verilerin izinsiz paylaşımı da ceza kapsamında yer alıyor.

Sahte resim kullanmak suç mu?

Resim ve video kişisel bir veri ise bu verilerin izinsiz kullanılması yada yayınlanması haliyle suç teşkil etmektedir. Sonuç itibariyle izinsiz yayınlanan fotoğrafın bir sahibi vardır. Düz mantık olarak düşünürsek bir ürünü sahibinden habersiz kullanmak bir nevi hırsızlıktır.

Herkese açık videoyu paylaşmak suç mu?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136.maddesinde “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu düzenlenmiştir. Mağdur/müştekinin kendi rızası ile herkese açık bir şekilde fotoğraf/video paylaşması, bu verilerin başka kişiler tarafından yayılmasını, paylaşılmasını hukuka uygun kılmamaktadır.

Sahte hesap kullanmak suç mu?

Ceza kanununda “Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz” ilkesi dolayısıyla bu eylem profili taklit edilen kişilerin resimleri, özel bilgileri, mail adresleri gibi şahsa ait aldatıcı bilgiler girilmesi durumunda verilebilir. Yoksa sadece kişi adına açılmış bir hesap suç teşkil etmeyecektir.

Herkese açık fotoğrafı kullanmak suç mu?

Başkasının profil resmini kullanmak suç mu?

Sosyal Medya fotoğrafının izinsiz kullanılması kanunlarımız nazarında apaçık suçtur. … Bu bağlamda Türk Ceza Kanunun 136 maddesi aynen şöyle der ” Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.