ITÜ yatay geçiş kaç ortalama?

Üniversitenin diğer lisans programlarına, diploma programınızın eşdeğer olması ve en az 3.00 not ortalamasını sağlamanız şartı ile 5. yarıyıla yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bir öğrenci kaç kez yatay geçiş yapabilir?

KAÇ KEZ YATAY GEÇİŞ YAPILIR? Öğrenciler sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmeleri mümkün.

Devlet üniversitelerinde çift anadal ücretli mı?

Çift anadal eğitimi ücretli olup, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı için KDV dahil 10.000 TL’dir.

Yandal yaparken çap yapılır mı?

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı lisans programında hem ikinci anadala hem yan dala kayıt yapılması mümkün değildir. Ancak, aynı anda farklı lisans programlarında ikinci anadala ve yan dala kayıt yapılabilir.

ITÜ yatay geçiş puanı nasıl hesaplanır?

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar için İTÜ değerlendirme puanı oluşturulur. Bu puan üniversite sınavımızın %49’u, ağırlıklı genel not ortalamamızın %31’i, temel bilim derslerimizin de %20’si alınarak hesaplanır. Bu puanlara göre bir sıralama yapılır ve kontenjana göre asil ve yedek listesi açıklanır.

ITÜ yatay geçiş nedir?

Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeydeki eşdeğer bir diploma programına geçiş yapması anlamına gelir. Yatay geçiş, 3. yarıyıl başında fakülte içi ve fakülteler arasında, 5. yarıyıl başında sadece fakülte içinde yapılabilir.

Birden fazla yatay geçiş yapılabilir mi?

Yatay Geçiş için başvuru sınırlaması var mıdır? Hayır, istediğiniz kadar üniversiteden, istediğiniz kadar bölümüne başvurabilirsiniz.

Iki defa yatay geçiş yapılabilir mi?

Merkezi Yerleştirme Puanını kullanarak farklı bir bölüme yatay geçiş yaptınız ve bu bölümden memnun değilseniz 2.defa MYP puanıyla yatay geçiş yapamazsınız. Ancak geçiş yapmadan önceki bölümünüze tekrar dönebilirsiniz.

Çift anadal programı olan üniversiteler hangileri?

Çift Anadal Genel Olarak Hangi Üniversitelerde Bulunur?

  • İstanbul Üniversitesi.
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
  • Kocaeli Üniversitesi.
  • Yıldız Teknik Üniversitesi.
  • Celal Bayar Üniversitesi.
  • Çukurova Üniversitesi.
  • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Çift anadal yapmak için ne gerekir?

Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için birinci yıl sonunda en az otuz beş (35), ikinci yıl sonunda en az (70) yetmiş krediyi tamamlaması, başvurduğu döneme kadar Anadal lisans programında almış olduğu dersleri başarmış olması, başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve Anadal …

Yan dal diploması ne işe yarar?

Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan …

Yandal Anadalı etkiler mi?

YANDALDAKİ BAŞARISIZLIK ANADAL PROGRAMINI ETKİLER Mİ? Hayır. Yandal programındaki başarı durumuzdan anadal programınız etkilemez.