Isverenden agi alamayınca ne yapmak gerekir?

AGİ’yi ödememenin işveren için cezai yaptırımları vardır. AGİ ödemesi yapılmayan işçi, Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına ya da Vergi İletişim Merkezi’nin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunabilir. Ayrıca AGİ’nin ödenmemesi durumunda çalışan iş sözleşmesini feshedebilir ve tazminat talep edilebilir.

AGI vermemek suç mu?

Eğer işveren veya işyeri, çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisini hesaplayıp, asgari geçim indirimini düşüp, kalanını çalışan adına Devlete öderken, Devlete ödenmesi gereken vergiden düştüğü asgari geçim indirimi tutarını ise işçiye / çalışana ödemezse, Devletin vergi kaybına sebep olmuş, dolayısıyla suç …

Asgari geçim indirimi geriye dönük ödenir mi?

Çalışanın bu durumu işverenine Ocak/2020 ayında bildirirse, işverenin geçmişe dönük olarak çalışana AGİ ödemesi mümkün değildir.

AGI için nereyi aramalıyım?

AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ALO 170 ihbar hattına, hem de Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 nolu ihbar hattına şikayette bulunmalıdır.

AGI vermek zorunlu mu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Fakat özel sektörde bazı kurumlar çalışanlarına AGİ ücretini maaş dışında da ödeyebiliyor.

Her işyeri agi vermek zorunda mı?

AGİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULANLAR İş Kanununa göre işveren AGİ ödemekle yükümlüdür. AGİ, asgari ücretli için hesaplanan aylık ödenecek vergiden daha fazla olamaz.

Alınmayan agi nasıl alınır?

İşçi, eksik ödenen AGİ’lerini vergi dairesinden geriye dönük olarak talep edebilmektedir. Konu ile ilgili dilekçeyi vergi dairesine veren işçi, ayrıca istenen belgeleri de çalıştığı iş yerinden temin ederek vergi dairesine teslim etmelidir.

AGI nereye bildirilir?

Bordrosunu kontrol ettikten sonra AGİ’nin eksik ödendiğini tespit eden ücretliler, çalıştıkları şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurabilirler.

Agi ödemesi her ay yatar mı?

AGİ Nasıl Ödenir? AGİ’nin çalışana o ayki ücretiyle birlikte nakden ödenmesi gereklidir.