İşveren mali mesuliyet sigortası ne demek?

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK’nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum …

Iş yerinde yapılan sigorta nedir?

İşyeri sigortası, işyerinizin veya işyerinizdeki her türlü demirbaş eşya, makine-tesisat veya cam-emtia gibi varlıklarınızın güvence altına alınması amacıyla yapılan bir sigorta türüdür.

Işçi tazminat sigortası nedir?

İş yerinde yaşanabilecek iş kazaları için işvereni güvence altına alan bir sigortadır. Bu sigorta, iş kazasına uğrayan işçiler veya bu işçilerin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat taleplerini karşılar.

İşveren sorumluluk teminatı nedir?

İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır.

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası nedir?

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalının faaliyetleri sırasında oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda işletmede bulunan üçüncü şahısların bedeni ve maddi kayıpları nedeni ile ileri sürebilecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alınır.

Işyeri sigortasında Demirbaş nedir?

İşyeri sigorta paketlerinde yer alan demirbaş tanımına gelince. Demirbaşlar, işyerinin resmi defterlerine demirbaş olarak kaydedilmiş olan taşınabilir bütün değerlerdir. Özel işyeri paket sigortası ile sigortalanan değerler emtea grubuna giren ve satılmak üzere raflara dizilen ya da depolarda korunan ürünlerdir.

Işveren mali Sorumluluk Sigortası zorunlu mu?

İşveren mali sorumluluk sigortası zorunlu bir poliçe midir? İşveren mali sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü olup yaptırılması mecburi değildir.

Umumi Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda poliçe belirtilen limitler dahilin de işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar …

3 şahıslara ait emtea ne demek?

3.şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası, sigortalının veya sigortalı namına çalışan kişilerden kaynaklanan kusur ve kabahatlerden kaynaklanarak meydana gelen olay sonucunda 3.şahısların vefatı, yaralanması veya sağlığın bozulmasını ayrıca 3.şahıslara ait malların maddi olarak zarar ve ziyan oluşması sebebiyle …