İşveren işçinin ücretini kaç gün içinde ödemezse işçi çalışmaktan kaçınabilir?

Ücretin ödenmemesi de işçiye iş akdini fesih hakkı verir. Her ne kadar haklı feshin 6 iş günü içinde yapılması gerekir ise de işçinin ücreti ödenmediği müddetçe 6 iş günlük haklı fesih süresi işlemez. İşçi, ücretinin bir kısmı ödenmese bile haklı fesih yapabilir. Yargıtay, ücreti geniş anlamda değerlendiriyor.

Iş veren maaş zammı yapmak zorunda mı?

Eğer işçi ve işveren arasındaki bu sözleşmede ve o işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde maaş artışına ilişkin bir hüküm varsa bu uygulanır. Örneğin sözleşmede her sene TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılacağı yazıyorsa, işveren bu zammı yapmak zorundadır.

Ücreti zamanında ödenmeyen işçinin hakları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir” hükmü gereği işçi, ücretin gününde ödenmemesinden dolayı iş görme borcundan kaçınma hakkını kullanabilir.

Işten ayrılan işçinin maaşı ödenmezse ne olur?

Maaşın ödenmemesi durumu haklı nedenle istifa hali sayıldığı için herhangi bir bekleme süresi veya fesih ihbar süresi gerektirmez. Yani maaşı ödenmeyen işçi derhal iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip alacakları için dava açabilir. Burada işçi iş sözleşmesini sonlandırmış olur.

Işçiye kaç ayda bir zam yapılır?

Maaş zammı emeklilere ve memurlara senede bir kez uygulanır. Özel sektörde ise durum değişebilir. Örneğin işveren ile yapılan görüşme neticesinde, yöneticinin inisiyatifine bağlı olarak performans iyiyse 6 ayda bir de zam yapılabilir.

Maaş zammı neye göre yapılır?

Maaş artışlarının son 6 aylık TÜFE’ye göre belirlendiğini belirten zengin, “Bu çerçevede, memurların ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artışları 8,45, yine Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin de maaş artışları yüzde 8,45 oranında olacak.” dedi.

Maaş ödenmezse ne olur?

Maaşı (Ücreti) Ödenmeyen İşçinin Hakları – Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşçi, ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse iş sözleşmesini bu sebebe dayanarak haklı sebeple feshederse kıdem tazminatına hak kazanacaktır.