Işveren işçinin ücretini düşürebilir mi?

İş Kanunu m. 62 gereğince işçi kanunda açıkça belirtilen çalışma sürelerinin altında çalıştırılsa dahi işveren işçinin maaşını tek taraflı olarak düşüremez. İşçinin yarı zamanlı çalışmaya geçirilmesi de aynı zamanda çalışma koşullarında esaslı değişikliktir ve aynı hükümlere tabidir.

İşçi maaşını eksik alırsa ne yapmalı?

Ücreti ödenmeyen işçi, çalışmaya devam ederken ücretini işverenden dava ya da icra takibi yoluyla takip edebilir. Ancak, işçinin çalışırken bu yola başvurması aynı işyerinde çalışmaya devam etmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle işçi isterse ihtar çekmeden haklı sebebe dayanarak derhal iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi ücretlerinde indirim yapılabilir mi?

Davacı ile alt işverenler arasında imzalanan ve ücret miktarının yazılı olduğu hizmet sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunun 22. maddesi kapsamında ücrette yapılan indirimi işçinin yazılı olarak kabul ettiğini gösterir ve bu tarihten itibaren ücrette yapılan indirim geçerli hale gelir.

İşçinin maaşı düşer mi?

Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme …

İşçi ücreti azaltılabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin işçinin yazılı rızasını almadan maaşları düşüremeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; maaşında rızası alınmadan azaltmaya gidilen işçi istifa etmesi halinde kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek.

Işveren işçinin pozisyonunu değiştirebilir mi?

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Kıdem tazminatı ödenmeyen halinde işçi ne yapmalı?

  1. İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Ne Yapılmalı?
  2. Kıdem tazminatını işveren ödemezse bu durumda tazminatı alamayan kişinin dava açma hakkı doğar.
  3. Kıdem tazminatı ödenmezse ne yapılır sorusunun yanıtı ise işverene karşı kıdem tazminatı alacağı davası açılmasıdır.

Maaşımı alamadım nereye şikayet edebilirim?

ALO 170 hattı 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında görevde olan işçiler için hizmet veren hattır. ALO 170 hattı işçi ve işveren anlaşmazlığı halinde dava işlemlerinden önce arabuluculuk yapmaktadır. ALO 170 hattı üzerinden, eleştiri, ihbar, şikayet, soru, öneri ve talep hizmetleri alınabilmektedir.

Maaş indirimi yasal mi?

Bu bakımdan işçinin ücretinin kararlaştırılan tutar üzerinden ödenmesi temel kural, ücretten indirim yapılması ise istisna olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan işçinin çalışma koşullarından biri olan ücretinde aleyhine bir indirim yapılması iş koşullarında esaslı değişiklik meydana getirecektir.

Işçi ücreti azaltılabilir mi?

Işçi maaşı kaç gün üzerinden hesaplanır?

Asgari ücretin saatlik karşılığı İşçinin saatlik ücreti aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati vardır. Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saattir.

İşçinin aldığı ücret nedir?

Bir işçinin en temel hakkı olan ücret, İş Kanunu m. 32/1’de ifade edildiği üzere; bir kimseye (işçiye) bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşçi ücreti, işveren tarafından ödenmelidir.