Işveren işçi aldığı ya da çıkardığı zaman ne zamana kadar bunu ilgili yerlere bildirmek zorundadır?

MADDE 29. – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

Maaş vergisi ne kadar?

a.Ücret gelirleri

Gelir dilimleri Vergi oranı
13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35

Devlet maaştan ne kadar vergi kesiyor 2021?

İşçi, memur gibi ücret geliri elde edenlerin 2021 yılı kazançlarının 24 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 15, 24 bin lira ile 53 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 20, 53 bin lira ile 190 bin lira arasındaki kısmı yüzde 27, 190 bin lira ile 650 bin lira arasındaki kısmı yüzde 35, 650 bin lirayı aşan kısmı ise yüzde 40 …

Vergi dilimine giren para nasıl hesaplanır?

Kısaca vergi dilimi, devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir. Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır.

2021 yılı vergi dilimleri ne kadardır?

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24.000 TL’ye kadar Yüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası Yüzde 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası Yüzde 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası Yüzde 35