İşveren çalışma günlerini değiştirebilir mi?

İşçinin çalışma koşulları işçinin kabulü dışında değiştirilir ve işçi değişen çalışma koşullarında çalışmaya zorlanırsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetme hakkına sahip olur. İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe gidecek ise bu değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İş şartlarında değişiklik haklı fesih nedeni midir?

Ama iş hayatında genel olarak iş şartlarında değişiklik yapılacaksa işçiden ne yazılı ne sözlü onay alınır ve işçi değişen şartlarda çalışmaya zorlanır. İşçi böyle bir uygulama işe karşılaştığında iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkına sahiptir.

İşveren personel görev değişikliği yapabilir mi?

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

İşveren tatil gününü değiştirebilir mi?

Ancak işverenin yedi günlük zaman dilimi içerisinde, kesintisiz olarak en az 24 saat hafta tatili izni vermesi şartıyla hafta tatili gününü değiştirmesi, iş sözleşmesinde veya sözleşme eklerinde özel bir düzenleme yoksa esaslı değişlik teşkil etmez ve işveren yönetim hakkını kötüye kullanmamak kaydıyla bu tarz bir …

Iş sözleşmesi sonradan değiştirilebilir mi?

İşçi Onay Vermezse Ne Olur? Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir; ancak yapılan değişiklikler geçmişe yönelik olamaz.

Iş veren işçiyi başka bir işyerine gönderilir mi?

İşçinin başka bir şubede çalıştırılmak üzere gönderilmesi, işçi açısından haksız durumlar meydana getirebilmektedir. Bu haksızlığın önüne geçilmesi için bir yol öngörülmüştür. Eğer ki işveren, işçiyi başka bir şubede çalıştırmak istiyorsa, bu isteğini yazılı bir şekilde bildirmelidir.

Işyerinde görev değişikliği nasıl yapılır?

Görev / Pozisyon Değişikliği 4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde; “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Görev değişikliği esaslı değişiklik midir?

Her görev değişikliği esaslı çalışma şartı değişikliği olarak kabul edilmez.

Görev değişikliği ne demek?

İşçinin uzun süredir çalıştığı ve ustalık kazandığı görevinden alınarak, vasıf gerektirmeyen başka bir bölümde çalışmaya zorlanması, iş şartlarında esaslı ve işçi aleyhine sonuç veren bir değişikliktir. Her görev değişikliği esaslı çalışma şartı değişikliği olarak kabul edilmez.