Istihdama dönüş teşviki nedir?

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri …

27103 teşviki nedir?

Bunlardan en önemlisi 31 Aralık 2023 kadar geçerli olan; 2018 yılında 7103 sayılı kanunla yürürlüğe giren, işveren ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranların yararlanabildiği 27103 sayılı teşviktir. Bu uygulama ile en az 12 ay boyunca çalışanların sosyal sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır.

17103 teşvik nasıl hesaplanır?

17103 SGK Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  1. Günlük tutar>= 180,4 ₺ ise 17103 indirimi = 180,4 * Gün * 0,375.
  2. Günlük tutar < 180,4 ₺ ise 17103 indirimi = Toplam * 0,375 formül ile hesaplanır.

Yatırım teşvik türleri nelerdir?

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TÜRLERİ NELERDİR

  • Genel Yatırım Teşvik Belgesi.
  • Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi.
  • Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi.
  • Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi.
  • Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi.
  • Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi.

Yatırım teşvik belgesi neleri kapsar?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

17256 Sayılı Teşvik nedir?

2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

Normalleşme desteğini kimler alabilir?

Normalleşme Desteği kapsamında; 1/7/2020 tarihinden önce başvurarak yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği …

27103 4447 Sayili Kanun Geçici 19 madde diğer sektör nedir?

4447 sayılı Kanun’un geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 sayılı Kanun’un Geçici 19. madde menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

27103 sayili teşvik indirimi ne kadar?

30 gün sigortalı bildirilen bir sigortalı için elde edilecek SGK prim indirimi, sigortalının Prime Esas Kazanç tutarı farketmeksizin toplam 959,40 TL prim indirimi hesaplanacaktır.

17103 teşvik indirimi ne kadar?

17103 teşvik süresi kaç ay?

SGK Teşvikleri 17103 ve 27103 Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.