İstifa yazılı olmak zorunda mı?

İşverenler açısından da aynı şey geçerlidir ve bir işçi istifa ederek işten ayrılıyorsa, işverenin yapması gereken, mutlaka yazılı bir istifa dilekçesi almak olmalıdır. Bütün bunlara rağmen İstifa yazılı olarak da verilse, bazen geçersiz olabilir.

İşten çıkış Dilekçe nasıl yazılır?

Kişisel sebepler nedeniyle kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılışım nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek işten ayrılışımın gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İstifa hangi birime verilir?

İstifa dilekçesi veya mektubunu, eğer var ise; İnsan Kaynakları Müdürlüğüne hitaben, yok ise; Genel Müdürlük’e ya da yetkili departmana yazabilirsiniz.

İşçi çıkışlarında 10 günlük süre nasıl hesaplanır?

10 günlük süreyi saymaya çıkış tarihini takip eden günden başlamalısınız. Yani 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 = 10. gün bu gün olduğu için çıkış yapmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.

İstifa etmek için ne yapmalı?

İstifa için dilekçe yazılacağı zaman İK birimine hitaben yazılmalıdır. Dilekçede işe başlanılan tarih ve çalışma süresi belirtildikten sonra kişinin kendi isteği ile o günün tarihini belirterek istifa etmek istediği belirtilmelidir.

Işten kendi isteğiyle istifa eden tazminat alabilir mi?

İstifa eden işçi normalde kıdem tazminatı alamaz. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bazı durumlarda işçi istifa etmiş olsa bile kıdem tazminatına hak kazabilmektedir.

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Istifa dilekçesinde çıkış tarih ne olmalı?

İlgili maddeye göre, işinizde altı aydan kısa bir süredir çalışıyorsanız, işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden iki hafta evvel; işinizde altı ay ile bir buçuk yıl arası bir süredir çalışıyorsanız işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden dört hafta evvel; işinizde bir buçuk yıl ile üç yıldır …

İstifa mektubu nasıl olmalıdır?

Mektubun kısa, net ve anlaşılır olması oldukça önemli. Mektubun eğer varsa İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, eğer yoksa Genel Müdürlüğe ya da yetkili departmana hitaben yazılması gerekiyor. İstifa dilekçesi metnine girişte, ad-soyad ile kurumunuz ve pozisyonunuzu belirtmelisiniz.

İstifa dilekçesi elle yazılır mı?

İSTİFA DİLEKÇESİ İSTİFA EDENİN EL YAZISI İLE YAZILMASI ve ISLAK İMZALI OLMASI ŞARTTIR…