İşten ayrilma dilekcesi nasil yazilir?

Pozisyonunda çalışmaktayım. Kişisel sebepler nedeniyle kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılışım nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek işten ayrılışımın gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Iş yerinden nasıl istifa edilir?

İstifa için dilekçe yazılacağı zaman İK birimine hitaben yazılmalıdır. Dilekçede işe başlanılan tarih ve çalışma süresi belirtildikten sonra kişinin kendi isteği ile o günün tarihini belirterek istifa etmek istediği belirtilmelidir.

Pandemi sürecinde istifa edilir mi?

Pandemi döneminde işverence yapılan eşit davranma ilkesine aykırı uygulamalar da işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur. İşçi bu durumu gerekçe göstererek noterden ihtar çekmek suretiyle kıdem tazminatını talep ederek, iş akdini feshedebilir.

İşten ayrılma dilekçesi ne zaman verilir?

İlgili maddeye göre, işinizde altı aydan kısa bir süredir çalışıyorsanız, işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden iki hafta evvel; işinizde altı ay ile bir buçuk yıl arası bir süredir çalışıyorsanız işten ayrılma dilekçenizi işten ayrılma tarihinizden dört hafta evvel; işinizde bir buçuk yıl ile üç yıldır …

İstifa kabul edilmezse ne olur?

Kaldı ki, işveren tarafından işçinin istifasının kabul edilmemesi halinde, işçi gerekirse istifa ettiğini noter kanalıyla işverene ulaştırmalıdır. İstifa aslında tek taraflı fesih beyanı olup, anında hüküm ve sonuç doğurur. İşverenin baskı uygulaması sonucu düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez.

Ihbar süresinde işe gitmezsem ne olur?

Haklı neden olarak kabul edilen ve işçiye derhal fesih hakkı veren haller İş Kanunu m. 24’te sayılmıştır. Buna göre maddede belirtilen haklı nedenlere dayanan işçi, iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. İşçi bu durumda işverene ihbar tazminatı ödemeyecektir.

Işin sona ermesi nedeniyle fesih yasak mı?

İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri yasak kapsamı dışındadır.

Pandemi sürecinde istifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?

Pandemide 3 milyondan fazla kişiye kısa çalışma ödeneği ödenerek, bu kişilerin iş ilişkisinin devamı sağlandı. 30 Haziran’da biten “kısa çalışma”dan faydalananlar yeniden işsizlik maaşı hak etmeden önce her ne nedenle işten ayrılırlarsa ayrılsınlar işsizlik maaşı alabilirler.