Isteğe bağlı sigorta kimler yararlanabilir?

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar.

Kendi sigortamı ödemek için ne yapmam gerekiyor?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin e-devlet üzerinden veya “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki SGK ünitelerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta Nedir 2021?

İsteğe bağlı sigortada en düşük prim 1.144 TL olarak belirlendi. Buna göre 2021’de evde gündelikçi çalıştıranlar, sigorta ve sağlık primini kendileri ödeyenler bu tutarlar üzerinden ödeme yapacak.

İsteğe bağlı sigorta başvurusu nasıl yapılır?

İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptıracak olan bireyler ilk olarak e-devlet üzerinden “isteğe bağlı giriş bildirgesi” belgesini alması gerekiyor. Bireyler e-devlet üzerinden aldığı giriş bildirgesiyle, kendi ilçesinde yer alan SGK kurumlarına giderek, özel olarak başvuru yapması gerekiyor.

Kendi sigorta ödemek ne kadar?

SGK prime esas kazanç alt sınırı 3.577,50 TL ve üst sınırı ise 26.831,40 TL’dir. Buna göre alt sınırdan prim ödemek isteyenler için isteğe bağlı sigorta primi 1.144,80 TL ve üst sınırı ise 8.586,05 TL olacaktır. Bunun %20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12’si genel sağlık sigortası primidir.

Sigortamı kendim yatırmak istiyorum ne kadar 2021?

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ve esnaf muaflığından yararlanan isteğe bağlı kadın sigortalılar tarafından 2021 yılında ödenecek prim tutarı:119,25 TL x 28 x % 32= 1.068,48TL’ dir.

Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ne kadar 2021?

2021 yılı için ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,38 TL x 30 x % 32 = 8.586.05 TL tutarında… İsteğe bağlı sigorta priminin, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Örneğin, Haziran ayına ait primi Temmuz ayının sonuna kadar ödemeniz gerekli.

İsteğe bağlı sigorta aylık ne kadar?

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder? İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.