Ise gec kalmak işten Cikarilma sebebi midir?

İşyerinde mazeretsiz devamsızlık yaparak işyeri ve işin gereğince olumsuzluklara yol açan işçinin iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı söylendi ve ilk mahkemenin kararı bozuldu. Böylece işe geç kalma gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarma konusunda emsal niteliğinde bir karar alınmış oldu.

Işe geç kalma tutanağı nedir?

İşe İzinsiz Gelmeme/Geç Gelme Tutanağı, işveren tarafından, iş yerine mazeretsiz olarak gelmeyen ya da geç gelen işçinin, işe gelmediğini ya da geç geldiğini kayıt altına almak için kullanılan belgedir.

Işe geç gelen personele nasıl davranmalı?

Samimi ve net ifadeler ile geç kalınmasını istemediğinizi, geç kalındığı takdirde bunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve sık sık işe geç gelmenin hukuki sonuçlar doğuracağını söyleyin. Çalışanınız sözlü uyarıya rağmen yine de işine geç geliyorsa yazılı olarak ihtar vermelisiniz.

Işe kaç kez geç kalınabilir?

İş Kanunu’nun 25/II. maddesinin g bendi uyarınca, ‘işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde işveren iş sözleşmesini haklı nedene …

Işe gelmeyen personele tutanak nasıl tutulur?

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Hazırlama?

  1. İlk önce işveren tutanağı eksiksiz şekilde hazırlamalıdır.
  2. Tutanakta işçinin ikamet ettiği adresine noter aracılığı ile tutanak hazırlandığına dair tebligat da gönderilmelidir.
  3. Tutanak kapsamında işçinin işe gitmediği günler tutanağa detaylı şekilde yazılmalıdır.

Işe gelmeyen personele ne yapilir?

İşçiye tazminatını vereceğim diyerek işten çıkaran daha sonra da arkasından devamsızlık tutanağı düzenlenen işçi 2 gün içinde işçilik alacaklarını talep eder şekilde noterden ihtarname göndermesi isabetli olacaktır. Yoksa işçi devamsızlıktan tazminatsız olarak işten çıkarılabilecektir.

Sürekli rapor alan işçi işten çıkarılır mi?

Uzun süreli kesintisiz raporlarda ise raporun süresi işverene çeşitli haklar veriyor. Bunlar arasında işten çıkarmak da var. Raporun ihbar süresini 6 haftayı aşması durumunda işveren için sözleşmeyi haklı nedenle feshetme imkânı doğuyor.

Işe gelmeyen işçi işten nasıl çıkarılır?

İşe gelmeme işverene fesih hakkı verir dedik. İşveren işe gelmeme nedeniyle fesih hakkını kullanmak istiyorsa bunu yazılı olarak yapmak ve işçiye tebliğ etmek zorundadır. İşçinin de savunmasını almalıdır. Bunlar gerçekleşmediği takdirde fesih geçersiz olur.