Ise devam kredisi kimlere verilir?

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

KGF kredisi ödenmezse ne olur?

İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu “ getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.

Cosme kredisi kimlere verilir?

“İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ’ler € KGF kefaletiyle 1.125.000 TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

Işe devam Destek Kredisi nedir?

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR? Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Kosgeb hangi şartlarda destek veriyor?

KOSGEB DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEKLER 18 yaşını doldurmuş, yani reşit olmuş olmak. KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılmak ve başarıyla tamamlamak. Eğer halihazırda kurulmuş bir işletme için destek talep edilecekse, işletmenin KOBİ statüsüne sahip olması

Kredi Garanti Fonu kredisi ödenmezse ne olur?

KGF kefaletinde kullanılan kredi bankaya geri ödenmezse, banka Kredi Garanti Fonu’ndan zararı karşılamasını bekler. Banka KGF’nin gönderdiği bu tutarı, alacağı tutardan mahsup etmektedir.

Kredi garanti fonundan kimler yararlanabilir?

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF kaç günde onaylanır?

KGF’nin başvuruları değerlendirme süreci aynı gün başlamakla birlikte talebin büyüklüğüne ve firmanın bilanço yapısına göre sonuçlanması 7 iş gününe kadar uzayabilmektedir. Portföy Garanti Sistemi’nde Banka tarafından evrakların eksiksiz gönderilmesini müteakip KGF tarafından en geç 2 iş günü içinde sonuçlandırılır.