Işe alma sürecinde neler vardır?

Genel olarak yukarıda bahsettiğimiz gibi ilerleyen işe alma aşamalarını ayrıntılı olarak incelersek;

 • Pozisyon İlanı
 • Başvuru.
 • Hazırlık Aşaması
 • Başvuruların Değerlendirilmesi.
 • Eleme ve Mülakata Çağırma.
 • Psikoteknik Testler.
 • Mülakat Aşaması
 • Referans Araştırması

Bir insan kaynakları uzmanı olarak işe alımda nelere dikkat edilir?

İşe Alım Süreçlerinde Dikkat Edilecek Noktalar

 • İnsan Kaynakları Politikalarının net belirlenmiş olması
 • İşe alım stratejilerinin belirlemesi.
 • Stratejiler doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi.
 • İşe alınacak pozisyonun iş tanımından beklentilerin belirlenmesi.
 • Pozisyonun sahip olması gereken yetkinliklerin irdelenmesi.

Insan kaynakları fonksiyonları nelerdir?

İnsan kaynakları; günümüz iş yaşamında ismini herkesin bildiği fakat fonksiyonları noktasında karışıklıkların olduğu bir işletme fonksiyonudur. insan kaynakları fonksiyonları temelde işletmenin üretim ve/veya hizmet yaratabilmesi ve sunabilmesi için ihtiyaç duyduğu en temel kaynak olan insanı temsil eder.

Işe alma sırası nedir?

İşe alma insan kaynağı bulma, seçme ve işe alıştırma aşamalarından oluşmaktadır. İşe alıştırma diğer adıyla oryantasyon eğitim ile ilgili olduğu için başka bir yazının konusudur. İşletmeler ihtiyaç duyduğu insan kaynağını işe alırken hem iç hem de dış kaynaklardan faydalanabilir.

Personel seçim sürecinin aşamaları nelerdir?

farklılıklar olmakla birlikte, genellikle sırasıyla şu aşamalar izlenir: (I) Personel açığının tespiti, (II) Personel araştırma ve bulma süreci, (III) Ön değerlendirme, (IV) Seçim süreci, (V) Yerleştirme süreci.

Aday bulma nedir?

Aday araştırma ve bulma, işletmede İKP çalışmaları sonucunda boş olduğu belirlenen işler için işgören seçim sürecine temel oluşturacak aday havuzunun oluşturulması ve işletmeye başvurusunun sağlanması sürecidir.

Iş gören seçimi süreci nedir?

İşgören bulma, işletmenin ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun adayları bulma sürecini oluşturur. İşgören seçimi sırasında işletmenin kötüler arasından en iyiyi seçme durumunda kalmaması için aday bulma çabalarını etkin hale getirmeli ve iyiler içinden en iyiyi seçmelidir.

Iş verenler nelere dikkat eder?

Kendinizi net ifade etmelisiniz ve dürüst davranmalısınız. Çalıştığınız firmalar, deneyimleriniz, firmanıza sağladığınız katkılar ve işten ayrılma sebeplerinizi çok açık ve dürüst bir şekilde anlatmalısınız. Kariyer hedefleriniz, gelecekten beklentileriniz, güçlü olduğunuz yanları anlatın.