Iş sözleşmesi ve türleri nelerdir?

İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

  • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi.
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesi.
  • Tam Zamanlı İş Sözleşmesi.
  • Yarı (Kısmi) Zamanlı İş Sözleşmesi.
  • Çağrı Üzerine Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme.
  • Uzaktan Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme.
  • Deneme Süreli İş Sözleşmesi.
  • Takım İş Sözleşmesi.

Iş görme sözleşmeleri nedir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.

Hangi iş sözleşmeleri yazılı olur?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu olup, ayrıca işverenin ve işçinin ad ve kimlikleri, yapılacak iş, işyerinin adresi, süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, hizmet …

Tipik iş sözleşmeleri nedir?

özel şart gerekmeksizin yapılabilen ve tabi olduğu hukuki rejimin de sözleşmelerin genel hükümlerini oluşturan belirsiz süreli iş sözleşmeleridir. ideal tip sözleşmeyi ifade eder. sözleşmesi ile çalışan tam süreli bir işçi, bir tek işveren ve aynı işyeri şeklinde tanımlanır.

Işverenle işçi arasındaki sözleşmeye ne denir?

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir çalışan ve bir işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi, işverenin de bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir. İş sözleşmesi işin yapısı ve işçinin çalışma şekline göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Iş sözleşmesinde neler yer alır?

İş Sözleşmesi düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler; İşçi- İşveren Bilgileri, Sözleşme Geçerlilik Süresi, Deneme Süresi, Maaş Bilgisi, Fazla Çalışma Durumu, Sözleşmenin Fesih Ve Tazminat Hükümleri gibi hükümler açık ve kesin olmalıdır.

Bağımlı iş görme sözleşmeleri nelerdir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Gerçek anlamda hukuki bağımlılık, işçinin işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlarına ilişkin talimatlara uyma yükümlülüğünü üstlenmesi ile doğar.

Zorlayıcı sebepler nedir?

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık.

Iş sözleşmesini kim hazırlar?

İşçi ve işveren arasında imzalanan, işçinin çalışmayı işverenin de ücret ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türlerde de oluşturulabilir.

4857 iş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre düzenlenmiş, çalışan ve işveren arasında kurulan iş anlaşmasına dayalı, işçinin işi yapmayı, işverenin de bu yapılan işe karşılık belli miktarda ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir.