Iş kaybı tazminatı nedir?

İş kaybı tazminatı, hizmet akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katıdır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü 1,2 ve 3. derece), günlük net asgari ücretin dört katı iş kaybı tazminatı olarak ödenir.

İşsizlik ödeneği iş kaybı tazminatı başvurusu ne zaman sonuçlanır?

İŞKUR İşsizlik maaşı başvurularını inceleyip sonuçlandırması genellikle 10 ila 15 gün sürmektedir.

Iş kaybı tazminatını kimler alabilir?

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan …

Işsizlik kaybı tazminatı nedir?

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışırken, çalışma isteği, çalışma yeteneği, sağlığı ve yeterliliği olmasına rağmen, çalışanın herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybetmesi, sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybına karşılık kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı aldığımı nasıl öğrenebilirim?

Bunun için:

  1. Başvuru yaptıktan sonra 15 günden sonra İşkur şubelerine giderek işsizlik maaşı durumu sorgulanabilmektedir.
  2. Başvuru yaptıktan sonraki 15 gün içerisinde turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
  3. İşkur internet sitesi üzerinden de sorgulama yapılmaktadır.

Işsizlik ödeneği nereden bakılır?

e-Devlet Kapısı

  1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  2. İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama.

İşsizlik ödeneği iş kaybı tazminatı başvurusu nasıl yapılır?

Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmesi için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuruda bulunması gerekir.

İşsizlik maaşı cevabı ne zaman gelir?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir.